Chci být jako táta

3/3 2021

Chci být jako táta je název projektu, v rámci kterého může naše ZŠ Šalounova realizovat různé aktivity pro své žáky.
Jedná se například o pořízení polytechnických stavebnic, edukativních her, pořádání odborných exkurzí. Finanční prostředky ve výši 100.000,- Kč byly škole poskytnuty z Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2021.

Chci být jako táta