Chemie a další přírodní vědy na Slezskoostravském hradě

11/9 2021
Akce ''Chemie a další přírodní vědy na Slezskoostravském hradě'' je zaměřena na popularizaci přírodních a technických věd mezi žáky základních a středních škol, ale také mezi širokou veřejností. 
Přírodní a technické vědy se v současnosti netěší přízni mladých lidí, i když se jedná o velmi perspektivní obory. Jsou často považovány za něco hrozného, něco co se nedá naučit. 
Tato akce ukázala našim žákům, že přírodní a technické vědy mohou být i krásné a zábavné a také, že se jedná o velmi potřebné obory lidské činnosti. 
Chemie a další přírodní vědy na Slezskoostravském hradě