Krabice od bot

17/12 2022

Dne 21. listopadu 2022 byl spuštěn dvanáctý ročník celorepublikové vánoční sbírky pro děti ohrožené chudobou, do kterého se zapojil i zdejší orgán sociálně-právní ochrany dětí. Prostřednictvím Diakonie Českobratrské církve evangelické (ČCE) byly vysbírány vánoční dárky nejrůznějšího charakteru, které poskytli jednotlivci, rodiny, školy i firmy. Tyto dárky byly následně přerozděleny pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí vytipovaným rodinám, nacházejícím se v nouzi.

Bylo rozděleno celkem 71 dárků, které v očích dětí budily překvapení z vánoční nadílky. Děti žijící v prostředí, jejichž rodiče nemají takové finanční možnosti, aby jim mohli nakoupit dárky pod stromeček, díky tomuto projektu prožily radost z obdarování. U některých dětí bylo možno pozorovat tak silné emoce, že nevydržely do štědrého dne a rozbalily si aspoň jeden z dárků okamžitě. Bc. Lucie Matýsková, DiS., vedoucí oddělení SPOD

Krabice od bot

1