obnova schodiště na ul. Okružní

16/12 2022

V souvislosti s probíhajícími pracemi při rekonstrukci mostů na ulici Rudné v Ostravě-Vítkovicích s oficiálním názvem "I/11 Ostrava-Vítkovice, mosty ev.č. 11-142A.1 a 11-142A.2" městský obvod Vítkovice uvádí, že práce probíhají dle aktualizovaného harmonogramu s termínem ukončení v srpnu 2023. Součástí stavby je rovněž stavební objekt SO 201.1 - obnova schodiště na ul. Okružní. Tato obnova bude realizována červnu - srpnu 2023. V současné době na mostě probíhá osazování provizorních betonových svodidel na nově vybudovaný levý most, aby mohla být v noci z 17. na 18. prosince 2022 převedena provizorně obousměrně doprava na nově vybudovaný most. Po převedení dopravy bude následovat bourání pravého mostu a vrchní části opěrné zdi. V této souvislosti bylo apelováno na stavebníka, zda by bylo možno omezit hlučnost během následujících svátků, což bylo přislíbeno. Stavební práce jsou určitě nepříjemným zásahem do života obyvatel žijícím v nejbližším okolí stavby a přináší s sebou spoustu omezení, hlučnosti, případně přímých majetkových škod. Pokud to lze, je naší snahou řešit nastalé komplikace co nejrychleji, ke spokojenosti nás všech. Mgr. Radek Hrachový, referent místních komunikací a veřejných zakázek v oblasti komunikací a dopravy

(foto v článku)

obnova schodiště na ul. Okružní

12