Obvod Vítkovice finančně podpořil rekonstrukci střechy kostela na Mírovém náměstí

3/4 2023

Zastupitelé ostravského městského obvodu Vítkovice se rozhodli finančně podpořit rekonstrukci střechy kostela sv. Pavla na Mírovém náměstí. Z rozpočtu obvodu bylo pro tento účel vyčleněno 75 tisíc korun.

Obvod Vítkovice finančně podpořil rekonstrukci střechy kostela na Mírovém náměstí

„Novogotický trojlodní kostel sv. Pavla, který byl postaven v letech 1880 až 1886, patří k symbolům Vítkovic a společně s radnicí je nedílnou součástí Mírového náměstí. Jde nám o to, aby byl v dobrém stavu. Proto jsme se připojili k ostatním donátorům, k nimž patří i kraj a město Ostrava,“ konstatuje starosta Vítkovic Richard Čermák a podotýká, že obvod se rozhodl k subvenci této rekonstrukce i přesto, že jeho pozornost a finanční prostředky z rozpočtu jsou nyní soustředěny především na výstavbu nové smuteční síně, bude na vítkovickém hřbitově slavnostně otevřena v polovině letošního roku, a na opravy bytových jednotek. „Nicméně obvod vnímáme jako celek a snažíme se ho zvelebovat ve všech směrech,“ dodává.

Oprava střechy vítkovického kostela, konkrétně 1. etapa, která se týká rekonstrukce střechy hlavní lodě, byla zahájena v začátku letošního roku a ukončena by měla být v polovině letních prázdnin. Důvodem rekonstrukce je lámající se původní břidlice, jež byla jako střešní krytina použita zhruba před čtvrt stoletím. Právě kvůli jejímu drolení začalo do kostela zatékat. „Jde o finančně náročný projekt,“ konstatuje vítkovický farář Anton Rusnák, který vstřícný přístup vítkovických zastupitelů vítá. „Rozpočet na opravu celé střechy se pohybuje kolem 10 milionů korun. Proto jsme se letos pustili jen do výměny břidlice na střeše hlavní lodě, a to včetně bednění a oplechování. Na některých místech ale bude třeba nahradit i trámy poškozené zatékající vodou. Letošní investice by tedy měla představovat 6,4 milionu korun. Velice si cením toho, že jsme z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje získali podporu ve výši 4,5 milionu korun. Bez ní bychom se do obnovy střechy pustit nemohli. Magistrát města Ostravy nám přispěl 450 tisíci korunami, diecéze na akci uvolnila 300 tisíc korun, na opravě se samozřejmě finančně podílí i farnost. A máme podánu i žádost o dotaci na Ministerstvo kultury ČR,“ pokračuje Anton Rusnák, jenž si velmi váží také finanční podpory ze strany farníků.

Dobrou zprávou je, že práce na střeše, které provádí firma Teslice, provoz kostela nijak neovlivnily. A tak nic nebrání tomu, pozvat místní farníky na mše svaté a bohoslužby, které souvisejí s nadcházejícími Velikonocemi. „Bohoslužba není nikdy uzavřená, vítán je každý. Kdo chce, může přijít a prožít tyto okamžiky společně s ostatními,“ zve vítkovický farář.

 

Vítkovický kostel – velikonoční bohoslužby

Květná neděle v 8.55 hodin

Zelený čtvrtek v 17 hodin

Velký pátek v 16 hodin

Bílá sobota v 18 hodin

Velikonoční neděle v 8.55 hodin