Platnost více jak 20 000 řidičských průkazů končí letos v Ostravě

11/4 2023

Jen v Ostravě si do konce roku 2023 musí vyměnit řidičské průkazy 20 673 řidičů, což představuje zhruba pětinu celkového počtu Moravskoslezského kraje, kde na výměnu čeká 91 866 řidičských průkazů. V celé zemi pak jde letos o výměnu 750 000 řidičských průkazů. Platnost řidičského průkazu se odvíjí od skupin oprávnění, které má řidič v držení. Platnost řidičských průkazů na pět let se vztahuje pro držitele skupin řidičských oprávnění „C1, C1 + E, C, C + E, D1 + E a D + E“, držitelé ostatních skupin řidičských oprávnění (osobní vozidla a motocykly) mají platnost řidičských průkazů deset let.

Platnost více jak 20 000 řidičských průkazů končí letos v Ostravě

„Jen v první čtvrtletí si má v Ostravě vyměnit svůj řidičský průkaz 3 703 řidičů v důsledku končící platnosti. Zvýšený zájem žadatelů standardně nastává před obdobím dovolených, kdy lidé v lepším případě až před cestou na dovolenou zjistí, že platnost průkazu skončila. V tom horším případě to zjišťují dokonce při silniční kontrole. Vzhledem k možnosti požádat o výměnu řidičského průkazu tři měsíce před skončením platnosti dokladu, je nyní ideální doba k tomuto kroku pro ty, kterých se výměna průkazu týká v nastávajících měsících,“ konstatoval Jan Dohnal, náměstek primátora.

Kontrola řidičského průkazu přitom zabere pár sekund, pakliže jsou řidiči držiteli zmíněných průkazů určených k výměně, měli by zamířit na kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností, jenž vede registr řidičů. O nový průkaz lze požádat pohodlně také on-line, prostřednictvím elektronické služby Portál dopravy. Za řízení vozidla bez platného řidičského průkazu hrozí řidičům pokuta.

„O výměnu řidičského průkazu z důvodu uplynutí platnosti je možné požádat nejdříve tři měsíce před skončením platnosti dokladu. Řidiči si o nový řidičský průkaz mohou zažádat buď fyzicky, na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, nebo elektronicky s využitím datové schránky přes nový Portál dopravy. Při elektronické žádosti si řidič vybere úřad, na kterém si podá žádost a zároveň si i svůj hotový nový řidičský průkaz vyzvedne. Elektronická žádost je velmi rychlá, nezabere více než pár minut a všechny důležité údaje má žadatel v systému již předvyplněné,“ vysvětluje Dalibor Mozdřeň, vedoucí odboru dopravně správních činností ostravského magistrátu.

K samotné výměně je nutné donést platný doklad totožnosti a stávající řidičský průkaz.
Elektronicky i fyzicky je možné podat žádost o výměnu neplatného řidičského průkazu jak ve lhůtě standardní, tj. do 20 dní (bez poplatku), tak ale i ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů. Tento úkon je již zpoplatněn částkou 700 korun, přičemž při elektronicky podané žádosti k úhradě tohoto správního poplatku dochází v okamžiku vyzvednutí nového řidičského průkazu. Pakliže se rozhodnete o výměnu dokladu požádat fyzicky, úřední hodiny odboru dopravně správních činností jsou každý pracovní den v týdnu, přičemž v pátek pouze pro objednané klienty. V pondělí a středu zajišťuje úřad služby od 8 do 17 hodin, v úterý a čtvrtek od 7.30 do 15.30 hodin. Nejvíc žadatelů přitom na úřad míří standardně v pondělí, k výměně dokladů lze tedy doporučit i ostatní dny v týdnu. Ideální a nejrychlejší situace samozřejmě nastává poté, co se klient objedná. Více informací na webu viz https://1url.cz/VrPvx. (zdroj: MMO)