Poskytování komplexních právních služeb pro občany MOb Vítkovice

3/9 2019

Vážení občané,
informujeme Vás, že městský obvod Vítkovice, zastoupený starostkou p. Radomírovu Vlčkovou, uzavřel na základě výsledku výběrového řízení dne 30.8.2019 „Smlouvu o poskytování komplexních právních služeb“ s advokátní kanceláří KLIMUS & PARTNERS s.r.o., Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno. Advokátní kancelář bude bezplatně zajišťovat služby právní poradny pro občany SMO, MOb Vítkovice v rozsahu 8 hodin každou první středu v měsíci, a to: 8.00 – 12.00 hod a 13.00 – 17.00 hod. v budově radnice Úřadu městského obvodu Vítkovice, přízemí, v kanceláří  číslo 110, tel. číslo 599 453 152. V případě dotazů se můžete obrátit na p. Jiřinu Matějovou, vedoucí odboru OVVaK.