Požární experimenty VŠB-TU Fakulta bezpečnostního inženýrství

18/4 2023

Vážení spoluobčané informujeme vás o nadcházejícím požárním experimentu VŠB-TU Fakulty bezpečnostního inženýrství. 

Vlastní experimenty budou probíhat v 3. NP budovy bývalých laboratoří v areálu Vítkovice doprava a.s. Experiment se skládá z přípravné části, iniciace a rozvoje požáru, likvidace požáru a ohledání In situ. Při experimentu budou měřeny parametry potřebné pro řešení projektu, jako je teplotní pole, hustota tepelného toku, koncentrace kyslíku a oxidu uhelnatého apod. Na závěr experimentu bude provedeno ohledání místa požáru. Celý průběh experimentů a ohledání bude dokumentován.

První požární experiment je plánován na 19. 4. 2023 v době mezi 12:00 – 15:00 hod. a druhý na 20. 4. 2023 v době mezi 12:00 – 15:00 hod. Vzhledem k charakteru výzkumných experimentů lze při obou experimentech očekávat po iniciaci požáru po dobu cca 30 minut nad objektem S10 výskyt kouře a v oknech místnosti ve 3. NP i projevy plamenného hoření. Pro zajištění bezpečnosti v rámci požárních experimentů je domluvena spolupráce s HZS MSK, kdy přímo na místě bude jednotka HZS MSK a jednotka SDH Kobeřice.

Požární experimenty VŠB-TU Fakulta bezpečnostního inženýrství