Programové prohlášení

3/9 2019

Vážení spoluobčané městského obvodu Vítkovice, chtěla bych vás informovat, že Rada městského obvodu Vítkovice vydala Programové prohlášení, které navazuje na Koaliční dohodu a pro současné volební období určila hlavní směry rozvoje našeho městského obvodu.

Radomíra Vlčková
starostka MOb Vítkovice

Programové prohlášení