Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Úhrada nájemného za pronajatý pozemek

Poslední změna: Středa 16.05.2018 14:35

Vážení poplatníci,
připomínáme, že splatnost nájemného za pronajatý pozemek je ke dni 30.06.2018. Včasným uhrazením nájemného za pronajatý pozemek lze předejít případným smluvním pokutám z prodlení za pozdní úhradu. Úhradu mohou občané provést  bankovním převodem na  účet číslo 19–1649309349/0800, konstantní symbol 558, s uvedením variabilního symbolu, který zjistí na svých uzavřených smlouvách nebo přímo u správce - tel. 599 453 139. Poplatek je možné zaplatit také na pokladně MOb Ostrava-Vítkovice, Mírové náměstí 1, kancelář č. 112.
U veškerých plateb je nutné uvést variabilní symbol. Na úhradu bez variabilních symbolů nebude brán zřetel. V případě, že termín nebude dodržen, budeme nuceni pohledávku vymáhat soudní cestou a tím se Vám podstatně zvýší celkové náklady.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelna

599 453 111


Úřad městského obvodu Vítkovice
Mírové náměstí 1
703 79 Ostrava-Vítkovice

IČ: 00845451
DIČ: CZ 00845451
Č. účtu: 1649309349/0800
ID dat. schránky: 7mqbr27


Úřední hodiny »