UPOZORNĚNÍ pro žadatele o pronájem obecního bytu

14/11 2019

Žadatelům o pronájem obecního bytu připomínáme, že v souladu se Zásadami hospodaření s bytovým fondem statutárního města Ostravy, svěřeným městskému obvodu Vítkovice musí v průběhu měsíce ledna svou žádost aktualizovat a obnovit.   Formulář žádosti je dostupný na našich webových stránkách, v sekci „Občan“, „Potřebuji si vyřídit“, „Bydlení“, a nebo je možno jej osobně vyzvednout  na ÚMOb Vítkovice, Mírové náměstí 1, kancelář č. 103 nebo 108. Neobnovení žádosti bude mít za následek její vyřazení ze seznamu žadatelů o pronájem bytu.

UPOZORNĚNÍ pro žadatele o pronájem obecního bytu