VÝSKYT PTAČÍ CHŘIPKY

3/5 2023

Chovatelé drůbeže v městském obvodě Vítkovice jsou povinni ohlásit ÚMOb Vítkovice údaje o chovu drůbeže a jiného ptactva. Oznamovací dopis ZDE + INFORMAČNÍ LETÁK

VÝSKYT PTAČÍ CHŘIPKY

Vážení chovatelé,

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj vydala mimořádná veterinární opatření za účelem zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipka), která byla potvrzena v k.ú. Poruba u Orlové.

V souladu s platnou legislativou byl vymezena ochranná pásma a v nich vydána mimořádná veterinární opatření s cílem zamezit šíření nákazy, která se týkají i městského obvodu Vítkovice (plné znění opatření je k dispozici na úřední desce Státní veterinární správy a MOb Vítkovice).

Všichni chovatelé drůbeže a jiného ptactva v městském obvodu Vítkovice jsou povinni ohlásit zdejšímu úřadu údaje o chovu. Sčítací list drůbeže a jiných ptáků v drobnochovu je k dispozici ZDE.

Vyplněný sčítací list můžete zaslat prostřednictvím e-mailu na adresu:  andrea.kudlejova@vitkovice.ostrava.cz nebo jej odevzdat na podatelně Úřadu městského obvodu Vítkovice, kde jsou sčítací listy k dispozici.

Termín pro odevzdání sčítacích listů je 11. 5. 2023.

V případě dotazů kontaktujte pí Kudlejovou, tel. 599 453 148.