Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Změna místa svozu kontejnerů na směsný odpad

Poslední změna: Pátek 12.01.2018 12:37

Dnem 12.1.2018 dojde ke změně místa svozu kontejnerů na směsný odpad pro občany domů:
Sirotčí 27
Sirotčí 27A
Sirotčí 29
Sirotčí 29A
Tavičská 42

Nová místa:
za domem Tavičská 42
za domem Sirotčí 27A

Směsným odpadem rozumíme ten odpad, který není možné vhodit do barevných kontejnerů na tříděný odpad a (teoreticky) jinak vytřídit.

Mělo by být samozřejmostí, že do kontejnerů na směsný odpad neházíme odpady nebezpečné. Tím máme na mysli zbytky barev, lepidel a ostatních chemikálií. Stejně tak stavební odpady a v ideálním případě ani bioodpady. Tyto druhy odpadů je možné odvážet  do příslušných sběrných dvorů.

Jak již víme, komunální odpad by měl být ochuzen o ty složky, které je možné vytřídit nebo jinak rozumně zpracovat a zlikvidovat. Toto ochuzení komunálního odpadu by měli provádět jeho skuteční původci. Tedy my, občané.

Bližší informace o svozu a třídění odpadu lze získat u městské svozové společnosti OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 680/444, 719 00  Ostrava, tel. 596 251 111.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelna

599 453 111


Úřad městského obvodu Vítkovice
Mírové náměstí 1
703 79 Ostrava-Vítkovice

IČ: 00845451
DIČ: CZ 00845451
Č. účtu: 1649309349/0800
ID dat. schránky: 7mqbr27


Úřední hodiny »