Přednáška - Druhý římskokatolický kostel ve Vítkovicích – ano či ne?

Aneb kapitola z vítkovického náboženského života na prahu 20. století. Věděli jste, že se ve Vítkovicích na počátku 20. století uvažovalo o stavbě nového římskokatolického kostela? Proč kostel svatého Pavla místním obyvatelům nestačil a jaké byly důvody pro stavbu kostela nového? (pokračujte ve čtení otevřením článku)

Na tyto a další otázky najdete odpověď na přednášce církevního historika a pedagoga Mgr. Pavla Březinského, který seznámí zájemce z řad široké veřejnosti nejen s nástinem náboženského vývoje ve Vítkovicích.
Přednáška se uskuteční ve středu 23. května 2018 od 16:30 hodin v prostorách Knihovny města Ostravy, pobočka Vítkovice, ul. Kutuzovova 14. Vstup zdarma.