Spolupráce s neziskovou organizací CENTROM

1.5.2019 - 31.10.2019

Městský obvod Vítkovice realizoval v roce 2019 dva projekty ve spolupráci s neziskovou organizací CENTROM z. s.

 

Poznáváme, učíme se a sportujeme s CENTROMEM 2019

Prevence sportem na víceúčelovém hřišti na ulici Sirotčí

Městský obvod Vítkovice zrealizoval v roce 2019 ve spolupráci s neziskovou organizací CENTROM dva projekty:

 

Poznáváme, učíme se a sportujeme – zájmové programy pro děti a mládež, zaměřené na volný čas v lokalitě Vítkovic.

Cílem projektu bylo motivovat děti ke slušnému chování v kolektivu.

Prevence sportem na víceúčelovém hřišti na ulici Sirotčí.

 

Tyto projekty se uskutečnily za finanční účasti statutárního města Ostravy prostřednictvím transferů v oblasti prevence kriminality. Projekty byly zaměřeny na smysluplné trávení volného času dětí, doučování rizikové skupiny dětí a mládeže ze sociálně vyloučeného prostředí, návštěvy kulturních, výchovných, vzdělávacích a sportovních akcí a zařízení a na motivační výlety.

 Hřiště

 Bobová dráha

 Trampolínová hala