Expozice Domu u šraněk

Galerie Domu u šraněk

Prostory galerie Domu u šraněk

Historická světnička

Historické předměty a exponáty od první republiky po 80. léta 20. století

Chodba

Chodba v Domě u šraněk s panely informací o vítkovických osobnostech, radnici a územním vývoji Vítkovic

Informační a kronikářská místnost

Informační a kronikářská místnost slouží hlavně k administrativním účelům

Interaktivní místost pro děti i seniory

Interaktivní místost pro děti i seniory; pravidelně se schází klub seniorů, končí komentované vycházky apod.

Železárenská místnost

Místnost určená pro přednášky, s předměty z Vítkovických železáren a Střední zdravotnické školy

Industrial Café

Místnost spojená s chodbou. Název nese podle kavárny, která se nacházela na rohu ulic Jeremenkovy a Mírové v prvním patře nad knihkupectvím Amende a Holaň.