Návrhy na kulturní památku v MOb Vítkovice

-

obytný dům čp. 557, tzv. Josefská kolonie

Erbenova ul.

parc.č. 403/2

areál býv. Dělnických kasáren, čp. 192, 384, 271

Kotkova ul.

parc.č. 951, 952, 964

ZUŠ Dr. Leoše Janáčka, čp. 507

Lidická č. 56

parc.č. 248/34

bývalý zaopatřovací ústav čp. 697

Lidická č. 55

parc.č. 248/9

úřednický dům čp. 502

Mírová ul. č. 38

parc.č 914/3

areál býv. Dělnických kasáren

Nerudova č. 10,6

parc.č. 816/1, 816/4

býv. děl. Domov čp. 52

Pohraniční

parc.č. 974/21

úřednická vila čp. 153

Ruská č. 45

parc.č. 919

obytný dům čp. 328 a čp. 8

Ruská č. 54

parc.č. 963/1, 963/2

úřednická vila čp. 87

Ruská č. 11

parc.č. 883/14

pavlačový dům, tzv. "I" dům, čp. 99

Ruská č. 44

parc.č. 1004

obytný dům, tzv. Anglická kolonie, čp. 92

Ruská č. 25

parc.č. 896

Český dům čp. 135

Výstavní ul. č. 17

parc.č. 27/2 st.

úřednická vila čp. 370

Výstavní ul. č. 52

parc.č. 229

bývalý domov řádových sester čp. 1192

Zalužanského

parc.č. 883/20

ul. Tržní:

č. 2, čp. 102

č. 4, čp. 103

č. 6, čp. 104

č. 8, čp. 105

č. 10, čp. 106

č. 12, čp. 107

č. 14, čp. 108

č. 16, čp. 109

 

parc.č. 782

parc.č. 783

parc.č. 784

parc.č. 785

parc.č. 786

parc.č. 787

parc.č. 788

parc.č. 789

ul. Lidická:

č. 1, čp. 110

č. 3, čp. 111

č. 5, čp. 112

č. 7, čp. 113

č. 9, čp. 114

č. 11, čp. 115

č. 13, čp. 116

č. 15, čp. 117

č. 2, čp. 118

č. 4, čp. 119

č. 6, čp. 120

č. 8, čp. 121

č. 10, čp. 122

č. 12, čp. 123

č. 14, čp. 124

č. 16, čp. 125

 

parc.č. 791

parc.č. 792

parc.č. 793

parc.č. 794

parc.č. 795

parc.č. 796

parc.č. 797

parc.č. 798

parc.č. 806

parc.č. 805

parc.č. 804

parc.č. 803

parc.č. 802

parc.č. 801

parc.č. 800

parc.č. 799

ul. Nerudova:

č. 1, čp. 126

č. 3, čp. 127

č. 5, čp. 128

č. 7, čp. 129

č. 9, čp. 130

č. 11, čp. 131

č. 13, čp. 132

č. 15, čp. 133

 

parc.č. 808

parc.č. 809

parc.č. 810

parc.č. 811

parc.č. 812

parc.č. 813

parc.č. 814

parc.č. 815

areál býv. jídelny s kuchyní a ubytovny pro personál

objekt bývalé jídelny a kuchyně čp. 503

ubytovna pro personál čp. 68

 

parc.č. 965/2

parc.č. 965/3

Seznam je připraven dle podkladů Národního památkového ústavu