Technické památky ve Vítkovicích

-

15576/8-3064

areál dolu Jeremenko (bývalá jáma Louis)

parc. č. 227/40, 227/26, stav.

3064/1

Kovárna

parc.č.: 227/40, stav.

3064/2

bývalá konírna

Prohlášení zrušeno MK ČR

ze dne 22.12. 1993 pouze 3064/2

parc.č.: 227/26, stav.

15576/8-4022

nová těžní věž a budova jámy Louis/Jeremenko

parc.č.: 227/35

10590/8-3924

soubor technického vybavení jámy Louis

důl Maršál Jeremenko, k.ú. Vítkovice

3924/1

elektrický těžní stroj

ve strojovně

parc.č.: 227/24

3924/2

kompresor Brown-Boweri

kompresorovna

parc.č.: 227/23

3924/3

kotle - pohon roštu

kotelna

parc.č.: 227/38

37089/8-3065

elektrárna IV

(strojovna turbodmýchadel)

závod 08, ul. Ruská

parc.č.: 853, stav.

10591/8-3926

Plynojem

parc.č.: 816/1, stav.

50336/8-4000

areál koksovny a vysokých pecí

parc.č.:1051/1, st., 1051/78 st., 1051/24 st., 1051/44 st., 1051/1 st.

Vítkovice a. s.

Nařízením vlády č. 337/2002 Sb. s účinností od 1.8. 2002 prohlášeno za NKP (národní kulturní památka)

Závod výroby surového železa, provoz koksovny

 1. vykládka uhlí z vagónů
 2. mlýnice včetně zásobníků a mlýnů
 3. budova zásobníků včetně dopravních mostů
 4. uhelná věž
 5. koksárenská baterie č. 4
 6. koksárenská baterie č. 5
 7. dvě hasicí věže
 8. hrubá třídírna koksu včetně třídičů
 9. jemná třídírna koksu včetně zařízení
 10. rozvodna - součást areálu dolu Hlubina

Vysoké pece VŽ a energetická ústředna č. VI

 1. most z aglomerace
 2. starý rudný most
 3. zavážení vysokých pecí
 4. vysoká pec č. 1
 5. vysoká pec č. 4
 6. vysoká pec č. 6
 7. plynojem
 8. ústředna č. VI
 9. výstavní pavilon

Seznam je připraven dle podkladů Národního památkového ústavu