PODÁNÍ KANDIDÁTNÍCH LISTIN VOLEBNÍMI STRANAMI

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 13. dubna 2022, které bylo publikováno ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022, částce 44, byly podle čl. 63 odst. 1 písm. f), čl. 16 odst. 2 a s přihlédnutím k čl. 17 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a podle § 3 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, byly vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech (dále jen zákon) a byly stanoveny dny jejich konání na pátek 23. září a sobotu 24. září 2022.

Podle ust. § 20 odst. 1 zákona volební stranou mohou být registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.

V této souvislosti vám sděluji, že kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí se podávají nejpozději do 16.00 hodin 66 dnů přede dnem voleb registračnímu úřadu. Konec lhůty pro podání kandidátních listin příslušnému registračnímu úřadu tak je úterý 19. 7. 2022 do 16:00 hodin.

Registračním úřadem pro volby do zastupitelstva městského obvodu Vítkovice je dle ust. § 13 zákona Úřad městského obvodu Vítkovice.

 

Pouze zaměstnanec, který má osvědčení podle zvláštního právního předpisu, je oprávněn převzít kandidátní listiny. Těmito osobami jsou:

Mgr. Petr Blažek, tel. 00420 599 453 164, 00420 737 800 086, e-mail: pblazek@vitkovice.ostrava.cz (vedoucí odboru vnitřních věcí a správních činností),
Hana Stachníková, tel. 00420 599 453 136, e-mail: hstachnikova@vitkovice.ostrava.cz (ohlašovna),
Bc. Milena Pacnerová, tel. 00420 599 453 140, e-mail: mpacnerova@vitkovice.ostrava.cz (matrika), popř.
Jiřina Matějová v případě zástupu za některou z těchto osob.

 

Pro vaši informovanost přikládám přehled termínů a lhůt pro konání komunálních voleb ZDE, které samozřejmě naleznete i na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR:

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-2022.aspx

 

Mgr. Petr Blažek,

vedoucího odboru vnitřních věcí a správních činností