Zákon č. 296 o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021

Informujeme Vás, že ve Sbírce zákonů ČR, rozeslané dne 13.8.2021, v částce 131 byl publikován přijatý zákon č. 296 o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů, jenž nabyl účinností dnem následujícím po dni jeho vyhlášení. Celé znění zákona lze nalézt např. na webových stránkách ministerstva vnitra https://mvcr.cz v sekci legislativa, sbírka zákonů.