Rada městského obvodu

Rada městského obvodu má 5 členů. Tvoří ji starosta městského obvodu, místostarosta městského obvodu a další členové rady zvolení zastupitelstvem městského obvodu. Rada se ze své činnosti zodpovídá zastupitelstvu městského obvodu. Do její působnosti patří zejména zabezpečování hospodaření městského obvodu podle schváleného rozpočtu, plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím nebo organizačním složkám zřízeným zastupitelstvem městského obvodu, zřizování komisí a řízení jejich činností, rozhodování o organizační struktuře úřadu městského obvodu, zřizování jednotlivých odborů úřadu a jmenování vedoucích odborů, uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce. Schůze rady městského obvodu se konají pravidelně podle schválených termínů schůzí rady městského obvodu. Rada městského obvodu jedná podle jednacího řádu rady městského obvodu. Jednání rady městského obvodu jsou neveřejná.

Programové prohlášení RMOb

Tento dokument přímo navazuje na Koaliční smlouvu ze dne 27.09.2022, uzavřenou mezi politickými subjekty Hnutí Ostravak, Hnutí ANO 2011, ODS a SPD. Jeho cílem a účelem je vymezit základní priority Rady městského obvodu Vítkovice, které se společnými silami pokusí do konce současného volební období zrealizovat. Jedná se o určení směrů týkající se rozvoje, prosperity, lepší životní úrovně občanů městského obvodu Vítkovice a vytvoření lepších podmínek pro harmonický rozvoj obyvatel všech generací, ve všech lokalitách městského obvodu Vítkovice.