Správa pozemních komunikací

Správa pozemních komunikací

V souladu s § 9 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších právních předpisů a ustanovení článku 23 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 (Statut města Ostravy) v platném znění oznamujeme: