Odbor organizační, vnitřních věcí a kultury

Adresa:
ÚMOb Vítkovice
Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava-Vítkovice
Telefon:

Řeší:

Odbor zajišťuje výkon státní správy v rozsahu vymezené působnosti vyplývající z práva ústavního, volebního, zákona o místním referendu, shromažďovacího, přestupkového, občanského, o archivnictví a spisové službě, sčítání lidu, domů a bytů, evidence obyvatel, poskytuje informace v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím, matriční činnosti, plní úkoly stanovené zákonem o občanských průkazech, provádí ověřování opisů listin a pravosti podpisů, eviduje ztráty a nálezy, hospodářské činnosti, organizační činnosti, informatiky, zajišťuje služby Czech POINTu pro komunikaci občanů s veřejnou správou, zveřejňuje písemnosti na úřední desce a www stránkách úřadu, plní úkoly v oblasti BOZP a PO, zajišťuje kulturní činnosti v obvodu, vykonává občanské obřady a slavnosti, eviduje stížnosti a podněty občanů, komplexně zajišťuje schůze rady a zasedání zastupitelstva a komplexně zajišťuje prezentaci na webových stránkách MOb Vítkovice, zajišťuje zpracování a vydávání obvodního periodika.


Odbor zajišťuje tyto činnosti:

 • v organizační oblasti
 • v přestupkové oblasti
 • v oblasti podatelny, spisové služby a archivu, služby Czech Point
 • v oblasti matriky
 • v oblasti ústředny a reprografických prací a podávání informací občanům
 • v oblasti ohlašovny,
 • poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
 • v oblasti hospodářské správy
 • v personální oblasti
 • v sekretariátu starosty
 • v sekretariátu tajemníka
 • v oblasti informatiky
 • v oblasti kultury
 • v oblasti BOZPaPO