Tajemník

 Tajemník úřadu je vedoucí úřadu. Do funkce je jmenován starostou po předchozím písemném souhlasu tajemníka magistrátu. Koordinuje, řídí a kontroluje činnost zaměstnanců zařazených do úřadu městského obvodu, zabezpečuje výkon státní správy a samosprávy, zajišťuje povinnosti zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích.

Plní úkoly uvedené v § 110 Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Tajemníka úřadu zastupuje v době jeho nepřítomnosti paní Jiřina Matějová, vedoucí odboru organizačního, vnitřních věcí a kultury.

Ing. Robert Šimek Tel: 599 453 112 E-mail: rsimek@vitkovice.ostrava.cz