POPLATEK ZA PSA

12/2 2020

Poplatek za psa je pro letošní rok splatný k 31. březnu.
Úhradu můžete provést bankovním převodem na
účet číslo 19–1649309349/0800 s uvedením variabilního
symbolu nebo v hotovosti v budově radnice.
Variabilní symbol a další podrobnosti k platbám zjistíte
u správce poplatku (tel. č.: 599 453 142, kancelář č. 113).

POPLATEK ZA PSA