Aktuálně z Vítkovic

[1]
Tramvajová výluka v termínu 23. - 24.11.2019
18 11 2019

Tramvajová výluka v termínu 23. - 24.11.2019

Výluka na linkách č. 1, 3, 12, 15, 17, 18 a 19

Od soboty 23. listopadu 2019 (00:00 h) do neděle 24. listopadu 2019 (24:00 h), z důvodu prací v kolejišti na ul. Horní, budou tramvajové linky č. 1, 3, 12, 15, 17, 18 a 19 obsluhující Dubinu ukončeny na zastávce Poliklinika. Ve vyloučeném úseku bude zavedena náhradní autobusová doprava. Na linkách č. 1, 3, 12, 15, 17 a náhradní autobusové dopravě budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Pozvánka na 8. (mimořádné) zasedání zastupitelstva městského obvodu Vítkovice
15 11 2019

Pozvánka na 8. (mimořádné) zasedání zastupitelstva městského obvodu Vítkovice

Dovolujeme si vás tímto pozvat na 8. (mimořádné zasedání zastupitelstva městského obvodu Vítkovice.

14 11 2019

UPOZORNĚNÍ pro žadatele o pronájem obecního bytu

Žadatelům o pronájem obecního bytu připomínáme, že v souladu se Zásadami hospodaření s bytovým fondem statutárního města Ostravy, svěřeným městskému obvodu Vítkovice musí v průběhu měsíce ledna svou žádost aktualizovat a obnovit.   Formulář žádosti je dostupný na našich webových stránkách, v sekci „Občan“, „Potřebuji si vyřídit“, „Bydlení“, a nebo je možno jej osobně vyzvednout  na ÚMOb Vítkovice, Mírové náměstí 1, kancelář č. 103 nebo 108. Neobnovení žádosti bude mít za následek její vyřazení ze seznamu žadatelů o pronájem bytu.

Halloweenský lampiónový průvod
8 11 2019

Halloweenský lampiónový průvod

První Halloweenský lampiónový průvod pořádaný Úřadem městského obvodu Ostrava Vítkovice prošel "Srdcem Ostravy"

Vítání občánků
6 11 2019

Vítání občánků

Dne 9. listopadu 2019 proběhne na Vítkovické radnici vítání občánků a to v časech od 13:00 a 14:00. Slavnostní obřady se uskuteční v obřadní síni radnice za účasti starostky městského obvodu Ostrava Vítkovice Radomíry Vlčkové.

Všem novým občánkům našeho městského obvodu přejeme jen to nejlepší do jejich životů.

Vyšlo listopadové číslo Vítkovického zpravodaje
30 10 2019

Vyšlo listopadové číslo Vítkovického zpravodaje

Aktuální číslo Vítkovického zpravodaje s novinkami z našeho obvodu je nachystáno na všech distribučních místech. Pokud chcete zjistit co všechno se v Ostravě Vítkovicích děje, stačí si vyzvednou svůj výtisk.

 

Halloweenský lampiónový průvod
29 10 2019

Halloweenský lampiónový průvod

Městský obvod Ostrava Vítkovice zve srdečně všechny rodiče a jejich děti na první Halloweenský lampiónový průvod.
Ten projde srdcem Ostravy ve čtvrtek 7. listopadu 2019.
Můžete se těšit nejen na nádhernou procházku ulicemi Vítkovic, ale i na zajímavý program, který bude nachystán pro všechny malé účastníky v DOVu, kam průvod zamíří.
Pro všechno odvážné bude připravena Začarovaná stezka odvahy přímo pod Vysokou pecí.
Všechny děti, které přijdou v kostýmu se mohou zapojit do soutěže o nejlepší halloweenský kostým.
Nezapomněli jsme ani na něco na posilněnou a přímo v DOVu si budou všichni moci opéci výborné špekáčky.
Na závěr rozzáří oblohu i krásný ohňostroj.

Ostrava vyhlašuje válku černým skládkám u kontejnerů
25 10 2019

Ostrava vyhlašuje válku černým skládkám u kontejnerů

OZO Ostrava společně s městem a městskou policií zahájilo kampaň na téma správného nakládání s objemnými odpady. Dle aktuálních průzkumů totiž mnozí občané nevyužívají Sběrných dvorů, ale nechávají objemný odpad u kontejnerových stanovišť, čímž se tvoří tzv. černé skládky. 

9 10 2019

Vsypy na veřejném pohřebišti

Vážení občané, v letošním roce se vsypy na veřejném pohřebišti již konat nebudou, první plánovaný termín je na jaře tj. 14. 5. 2020.

3 10 2019

I v roce 2019 jede Dopravní podnik Ostrava na pomoc místním neziskovkám

„Denně jsme součástí tisíců životů. Vozíme milióny příběhů arozhodli jsme se přinášet více radosti do těch méně veselých.“ To byla slova, která uvedla první ročník TYRKYSOVÉ SBÍRKY. Letos tomu nebude jinak a ve spolupráci s Nadačním fondem KŘÍDLENÍ udělá opět Dopravní podnik Ostrava (DPO) vše proto, aby přivezl radost těm, kteří ji potřebují.
Číst dál

26 9 2019

Upozornění

k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

viz. přiložený obrázek

Programové prohlášení
3 9 2019

Programové prohlášení

Vážení spoluobčané městského obvodu Vítkovice, chtěla bych vás informovat, že Rada městského obvodu Vítkovice vydala Programové prohlášení, které navazuje na Koaliční dohodu a pro současné volební období určila hlavní směry rozvoje našeho městského obvodu.

Radomíra Vlčková
starostka MOb Vítkovice

3 9 2019

Poskytování komplexních právních služeb pro občany MOb Vítkovice

Vážení občané,
informujeme Vás, že městský obvod Vítkovice, zastoupený starostkou p. Radomírovu Vlčkovou, uzavřel na základě výsledku výběrového řízení dne 30.8.2019 „Smlouvu o poskytování komplexních právních služeb“ s advokátní kanceláří KLIMUS & PARTNERS s.r.o., Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno. Advokátní kancelář bude bezplatně zajišťovat služby právní poradny pro občany SMO, MOb Vítkovice v rozsahu 8 hodin každou první středu v měsíci, a to: 8.00 – 12.00 hod a 13.00 – 17.00 hod. v budově radnice Úřadu městského obvodu Vítkovice, přízemí, v kanceláří  číslo 110, tel. číslo 599 453 152. V případě dotazů se můžete obrátit na p. Jiřinu Matějovou, vedoucí odboru OVVaK.

 

27 8 2019

Výluka na lince č. 46

Od neděle 1. září 2019 (00:00 h) do odvolání, z důvodu pokračující rekonstrukce ul. Opavské v Ostravě-Porubě, dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 46. Ve směru do Polanky bude linka vedena odklonem přes Alšovo náměstí. Ve směru do Krásného Pole pojede již po své trase.
Číst dál

15 8 2019

Dočasná změna organizace dopravy na Svinovských mostech

S platností od úterý 20. srpna 2019 (06:30 h) až do odvolání, z důvodu pokračujících oprav Svinovských mostů, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek obsluhující zastávky Svinov mosty h.z. Stanoviště pro BUS budou dočasně přemístěna na provizorní zastávky.
Číst dál

17 6 2019

Koaliční dohoda

Vážení spoluobčané informujeme vás, že byla uzavřena koaliční dohoda mezi politickými subjekty Politické hnutí ANO 2011, Hnutí Ostravak, Politické Hnutí Vítkovice a Politické hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ. S cílem být co nejvíce transparentní, v souladu s podepsanou koaliční dohodou, ji zveřejňujeme v celém rozsahu.

 

Věříme, že tato spolupráce zajistí rozvoj městského obvodu Vítkovice ve všech oblastech. 

 

Radomíra Vlčková, starostka

 

5 4 2019

Spokojenost s odpadovým systémem v Ostravě roste

V loňském roce Ostrava vyprodukovala celkem 108 601 tun odpadu. Z toho téměř polovinu (48,2 procenta) tvoří směsný odpad, okolo 17,3 procenta separované složky (papír, plast, sklo a kovy), 14,3 procenta zeleň a 12,6 procenta objemný odpad. Jeden občan Ostravy vloni v průměru vyprodukoval 378 kilogramů odpadu, ze kterých se vytřídilo téměř 181 kilo surovin použitelných pro další zpracování.

15 3 2019

Hřbitovní správa

Od dubna letošního roku bude hřbitovní správa přemístěna do budovy radnice MOb Vítkovice.
Nově si tak budete moci od 01.04.2019 vyřídit veškeré záležitosti týkající se agendy spojené s užíváním hrobových míst na úřadě MOb Vítkovice. Referent hřbitovní správy pí Renata Surovecká, tel.: 599 453 138 a referent dokumentace hrobových míst pí Andrea Tušínovská, tel.: 599 453 154.

Veškeré informace jsou dostupné zde

 

Facebookové stránky ÚMOb Vítkovice
28 1 2019

Facebookové stránky ÚMOb Vítkovice

MOb Vítkovice pro větší informovanost občanů zřídil FB stránku VÍTKOVICE SRDCE OSTRAVY. Tato stránka nenahrazuje oficiální komunikaci s městským obvodem Ostrava-Vítkovice ani jeho úřadem. Platí, že pokud má občan potřebu na cokoliv upozornit nebo má zájem o některé konkrétní informace, je třeba využít oficiálního způsobu včetně datových schránek, mailové korespondence s kompetentním pracovníkem nebo podatelnou.

[1]