Aktuálně z Vítkovic

3 1 2020

NENECHME JE V TOM SAMOTNÉ


Nadační fond Pavla Novotného vyhlašuje veřejnou sbírku pro pozůstalé a zraněné nesmyslného útoku v ostravské Fakultní nemocnici.

Osvědčení o datu přijetí oznámení o konání veřejné sbírky

19 12 2019

Správa veřejného pohřebiště - informace pro občany

V návaznosti na to, že od 1.4.2019 přešla správa veřejného pohřebiště pod Úřad městského obvodu Vítkovice a jako úřad se snažíme maximálně vyjít vstříc občanům, dáváme na vědomí, že  jsme přistoupili k příjemné změně pro nájemce hrobových míst. Nově od 1.1.2020 po podepsání nájemní smlouvy k hrobovému místu již tato smlouva nebude zasílána poštou, ale rovnou si jí nájemce odnese s sebou.

Věříme, že tento krok bude pro obě strany komfortnější a pohodlnější.

Zimní svoz bioodpadu jednou měsíčně
29 11 2019

Zimní svoz bioodpadu jednou měsíčně

Obyvatel, kteří na území obvodu Vítkovice žijí v rodinném domě se zahradou a používají BIO popelnice, se týká zásadní informace o zimním svozu bioodpadu. Ten bude v Ostravě od 1. prosince 2019 do 31. března 2020 svážen pouze jednou měsíčně. Přesné termíny lze najít na webu společnosti OZO Ostrava (https://www.ozoostrava.cz/pro-obcany/ostrava/zelen). Od dubna 2020 bude bioodpad opět svážen co dva týdny.

UPOZORNĚNÍ pro žadatele o pronájem obecního bytu
14 11 2019

UPOZORNĚNÍ pro žadatele o pronájem obecního bytu

Žadatelům o pronájem obecního bytu připomínáme, že v souladu se Zásadami hospodaření s bytovým fondem statutárního města Ostravy, svěřeným městskému obvodu Vítkovice musí v průběhu měsíce ledna svou žádost aktualizovat a obnovit.   Formulář žádosti je dostupný na našich webových stránkách, v sekci „Občan“, „Potřebuji si vyřídit“, „Bydlení“, a nebo je možno jej osobně vyzvednout  na ÚMOb Vítkovice, Mírové náměstí 1, kancelář č. 103 nebo 108. Neobnovení žádosti bude mít za následek její vyřazení ze seznamu žadatelů o pronájem bytu.

9 10 2019

Vsypy na veřejném pohřebišti

Vážení občané, v letošním roce se vsypy na veřejném pohřebišti již konat nebudou, první plánovaný termín je na jaře tj. 14. 5. 2020.

3 9 2019

Poskytování komplexních právních služeb pro občany MOb Vítkovice

Vážení občané,
informujeme Vás, že městský obvod Vítkovice, zastoupený starostkou p. Radomírovu Vlčkovou, uzavřel na základě výsledku výběrového řízení dne 30.8.2019 „Smlouvu o poskytování komplexních právních služeb“ s advokátní kanceláří KLIMUS & PARTNERS s.r.o., Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno. Advokátní kancelář bude bezplatně zajišťovat služby právní poradny pro občany SMO, MOb Vítkovice v rozsahu 8 hodin každou první středu v měsíci, a to: 8.00 – 12.00 hod a 13.00 – 17.00 hod. v budově radnice Úřadu městského obvodu Vítkovice, přízemí, v kanceláří  číslo 110, tel. číslo 599 453 152. V případě dotazů se můžete obrátit na p. Jiřinu Matějovou, vedoucí odboru OVVaK.

 

17 6 2019

Koaliční dohoda

Vážení spoluobčané informujeme vás, že byla uzavřena koaliční dohoda mezi politickými subjekty Politické hnutí ANO 2011, Hnutí Ostravak, Politické Hnutí Vítkovice a Politické hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ. S cílem být co nejvíce transparentní, v souladu s podepsanou koaliční dohodou, ji zveřejňujeme v celém rozsahu.

 

Věříme, že tato spolupráce zajistí rozvoj městského obvodu Vítkovice ve všech oblastech. 

 

Radomíra Vlčková, starostka

 

15 3 2019

Hřbitovní správa

Od dubna letošního roku bude hřbitovní správa přemístěna do budovy radnice MOb Vítkovice.
Nově si tak budete moci od 01.04.2019 vyřídit veškeré záležitosti týkající se agendy spojené s užíváním hrobových míst na úřadě MOb Vítkovice. Referent hřbitovní správy pí Renata Surovecká, tel.: 599 453 138 a referent dokumentace hrobových míst pí Andrea Tušínovská, tel.: 599 453 154.

Veškeré informace jsou dostupné zde

 

Facebookové stránky ÚMOb Vítkovice
28 1 2019

Facebookové stránky ÚMOb Vítkovice

MOb Vítkovice pro větší informovanost občanů zřídil FB stránku VÍTKOVICE SRDCE OSTRAVY. Tato stránka nenahrazuje oficiální komunikaci s městským obvodem Ostrava-Vítkovice ani jeho úřadem. Platí, že pokud má občan potřebu na cokoliv upozornit nebo má zájem o některé konkrétní informace, je třeba využít oficiálního způsobu včetně datových schránek, mailové korespondence s kompetentním pracovníkem nebo podatelnou.