Aktuálně z Vítkovic

Betonové květináče ve Vítkovicích
24 9 2020

Betonové květináče ve Vítkovicích

Po dlouhé době, kdy se občané Vítkovic museli dívat na betonové květináče plné odpadků, se konečně dočkají změny. 
Magistrát města Ostrava, který je majitelem těchto květináčů již vybral dodavatele (firma Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.), který tyto betonové květináče osadí novými keři a trvalkami a následující 3 roky se o ně bude starat. 
Osazeno bude celkem 45 květináčů, třemi různými druhovými kombinacemi. Aktuálně probíhá čištění květináčů, termín dokončení osázení je 31.10.2020. 

Pronájem nebytového prostoru ul. Syllabova
23 9 2020

Pronájem nebytového prostoru ul. Syllabova

Městský obvod Vítkovice má záměr pronajmout  nebytový prostor v budově č. p. 1161, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. st. 535, k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, na ulici Syllabova 19,  nacházející se v 2. NP o celkové výměře 135,56 m² pro vzdělávací a volnočasové aktivity.

Nový systém otevíracích hodin pro veřejnost na pobočkách České pošty
22 9 2020

Nový systém otevíracích hodin pro veřejnost na pobočkách České pošty

Od října letošního roku dojde k nastavení jednotného standardu v rámci celé pobočkové sítě České pošty. V praxi to bude znamenat pravidelné střídání otevírací doby pobočky v průběhu týdne. Místo dvou pracovníků, kteří se v jednom dni střídali ve dvou intervalech, bude nově jeden pracovník zajišťovat přepážku v pondělí a ve středu v odpoledních hodinách (garantované otevření pošty až do 18 hodin) a v úterý, čtvrtek a v pátek v dopoledních hodinách (garantované otevření pošty od 8 hodin). V obcích nad 20 tis. obyvatel bude fungovat vždy jedna hlavní pošta, jejíž stávající rozsah otevíracích hodin pro veřejnost zůstane zachován. Otevírací doba pošt umístěných v obchodních centrech a u pošt s nepřetržitým provozem se rovněž nemění. Přehled pošt, kterých se změny týkají, najdete na www.ceskaposta.cz/oteviraci-doby-provozoven-2020 a od 17. 9. 2020 bude nová otevírací doba zveřejněna také ve vstupních prostorách jednotlivých pošt.

UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.
21 9 2020

UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.

Vážení spoluobčané, věnujte prosím pozornost tomuto upozornění.

PRŮZKUM POTŘEB OSTRAVSKÝCH RODIN
20 9 2020

PRŮZKUM POTŘEB OSTRAVSKÝCH RODIN

Vážení spoluobčané, zapojte se prosím do dotazníkového průzkumu potřeb ostravských rodin. Dotazník je primárně zaměřen na rodiny nebo budoucí rodiny. Mezi respondenty mohou být bezdětné páry, páry s dětmi, prarodiče či vícegenerační domácnosti, ale také jednotlivci. Odkaz na dotazník zde: http://bit.ly/rodinavostrave


Otázky se snaží zjistit, nakolik jsou rodiny ve městě a v obvodu, ve kterém bydlí, spokojeny s nabídkou dostupného bydlení, volnočasových aktivit pro děti, zdravotních zařízení, škol a poradenství pro rodiny. Ptáme se, zda rodiny vnímají dostatečnou podporu města a obvodů i zda se cítí v okolí svého bydliště bezpečně. Velká pozornost je směřována k rodinám, které se plánují z Ostravy odstěhovat. 

Festival FANDÍME RODINĚ!
18 9 2020

Festival FANDÍME RODINĚ!

Rádi bychom vás pozvali na akci, která se uskuteční již tuto sobotu! 

Festival FANDÍME RODINĚ! se koná 19.09.2020 od 15 do 21 hod. v parku sídla ul. Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice. 

Festival je součástí DNŮ FAJNÉ RODINY města OSTRAVY. Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. zajistilo bohatý program a spoustu vystupujících. Těšíme se na vás.

III. etapa oprav ul. Výstavní
17 9 2020

III. etapa oprav ul. Výstavní

Vážení spoluobčané informujeme vás, že termín III. etapy opravy ul. Výstavní je plánovaný od 01.09.2020 do 30.10.2020.

Dušičkový provoz (30.10.2020 a 02.11.2020)
16 9 2020

Dušičkový provoz (30.10.2020 a 02.11.2020)

Vážení spoluobčané, dne 30.10.2020 (pátek) a 02.11.2020 (pondělí) bude na veřejném pohřebišti v Ostravě - Vítkovicích z důvodu "Památky zesnulých" přítomen správce pro vaše případné dotazy a konzultace od 8:00 hod. do 18:00 hod.

NOHEJBALOVÝ TURNAJ 2020 - ohlédnutí
15 9 2020

NOHEJBALOVÝ TURNAJ 2020 - ohlédnutí

Sluníčko svítilo, nasazení sportovců bylo maximální, atmosféra skvělá!!! Takto by se dal shrnout letošní ročník Nohejbalového turnaje. Všem účastníkům děkujeme a budeme se těšit na příští rok :)

Mimořádná opatření v návaznosti na šíření nemoci COVID-19
14 9 2020

Mimořádná opatření v návaznosti na šíření nemoci COVID-19

!!! Vážení spoluobčané věnujte prosím zvýšenou pozornost této informaci týkající se opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 !!! Děkujeme 

Pronájem nebytového prostoru
6 9 2020

Pronájem nebytového prostoru

ÚMOb Vítkovice nabízí k pronájmu část volného nebytového prostoru ve 2. NP na ulici Jeremenkova 13 o výměře 150 m², kolaudovaného pro kancelářské účely. Naproti objektu se nachází parkoviště.
Pro bližší informace kontaktujte referenty odboru bytového a majetkového, Mgr. Svatavu Köhlerovou, tel. 599 453 126 nebo Mgr. Renátu Marčanovou, tel. 599 453 145.
Vyhlašujeme Selfie soutěž
4 9 2020

Vyhlašujeme Selfie soutěž

Trávíte svůj volný čas na hřištích v našem obvodu? Tento měsíc za to můžete být odměněni. Vyhlašujeme Selfie soutěž. 

Úkolem soutěžících je pořídit selfie fotku sebe nebo svých ratolestí při návštěvě každého hřiště v obvodu, zaslat ji na e-mailovou adresu mjedlickova@vitkovice.ostrava.cz a do předmětu uvést text: Soutěž hřiště + své jméno a příjmení.

 

Výhercem se stane ten, kdo jako první v termínu od 01. do 30.09.2020 zašle fotografie ze všech 13 hřišť, která v obvodu máme. Fotografie můžete zasílat postupně, ale vždy ze stejného e-mailu, abychom věděli, že se jedná o totožného soutěžícího. 


Kromě výherce budou drobnými pozornostmi odměněni také všichni, jimž se podaří během září zaslat fotografie alespoň z 10 vítkovických hřišť a sportovišť. 


Vyhlášení soutěže se uskuteční v prvním říjnovém týdnu. Informace bude zveřejněna na internetových stránkách a na Facebooku obvodu. Hodně štěstí :)


Hřiště v MOb Vítkovice:
1. Dětské hřiště v ulici U Cementárny
2. Dětské hřiště v ulici Zalužanského
3. Dětské hřiště v Sadu Jožky Jabůrkové
4. Dětské hřiště U Nádraží
5. Dětské hřiště Kutuzovova
6. Fitness stroje v Sadu Jožky Jabůrkové
7. Workoutové hřiště v Sadu Jožky Jabůrkové
8. Street workoutové hřiště v Dolních Vítkovicích
9. Lezecká stěna v Sadu Jožky Jabůrkové
10. In-line areál v ulici U Cementárny
11. Sportovní hřiště u nádraží v ulici Na Obvodu
12. Víceúčelové hřiště v ulici Sirotčí
13. Víceúčelové hřiště v ulici Halasova

První školní den
1 9 2020

První školní den

1. září přivítali starosta městského obvodu Vítkovice a ředitel základní školy žáčky prvních tříd. Byl to pro děti velký den a aby na dlouho vzpomínaly, odnesly si i balíčky s drobnostmi na památku.

Informace o změnách v zákoně o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
31 8 2020

Informace o změnách v zákoně o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Velmi často a dlouhodobě přichází stížnosti o odstavených nepojízdných vozidlech na místních komunikacích, které i léta zabírají místa k parkování občanům městského obvodu. Doposud se za vrak považovalo vozidlo, kterému chybí podstatná část pro provoz, například volant nebo jedno či více kol. Pokud je zrezivělé nebo má vyfouklé pneumatiky, nebyli silničním správním úřadem uznány za vrak a tím měl ÚMOb Vítkovice svázané ruce a auta v ulicích stály dále. Takové vozy se nejen, že narušují vzhled obce, ale stávají se místem, kde mohou přespávat závadové osoby.

Po schválení novely silničního zákona, která vešla v platnost od dubna 2020 a umožní odtáhnout i zdánlivě pojízdná vozidla, začal odbor komunálních služeb, dopravy a hřbitovní správy toto intenzivně řešit. Postupně ve spolupráci s občany a strážníky Městské policie monitoruje jednotlivé případy odstavených vozidel a vydává výzvy k jejich odstranění. Výzva je dle možností zjištění adresy vlastníka/provozovatele auta zaslána a zároveň vyvěšena přímo na vozidle. Pokud není i po 2měsících vrak z komunikace odstraněn, zajistí toto ÚMOb Vítkovice ve spolupráci s odtahovou službou. Vozidlo je odstaveno na vhodném místě. Dále se na tomto místě nachází ještě po dobu 3 měsíců od odtahu. Po uplynutí této doby je ekologicky zlikvidováno a v registru vozidel zrušeno.

První vlaštovkou po novelizaci zákona byl vrak vozidla z ulice Sovovy, který v místě parkoval několik let a sloužil jako příbytek osobám pod vlivem návykových látek.

Sad Jožky Jabůrkové
28 8 2020

Sad Jožky Jabůrkové

Oáza odpočinku Sad Jožky Jabůrkové ve Vítkovicích bude na základě podnětů občanů od 01.09.2020 volně přístupná 24 hodin denně. Přijďte se projít do nejzelenější části obvodu, poseďte si na lavičkách nebo využijte vybudovaná hřiště.

Rodačka z Vítkovic paní Lenka Kocierzová oslavila životní jubileum
26 8 2020

Rodačka z Vítkovic paní Lenka Kocierzová oslavila životní jubileum

Vedení městského obvodu Vítkovice blahopřeje k významnému životnímu jubileu vítkovické rodačce Lence Kocierzové. Známá výtvarnice, kromě jiného také autorka informačních panelů na náměstí Jiřího z Poděbrad, autorka pohádek o skřítečkovi Vítečkovi, spoluautorka projektu Propagace Vítkovic 2008, dlouholetá kronikářka obvodu i organizátorka komentovaných procházek Vítkovicemi, které pokračovaly po bezmála dvě desetiletí, oslavila své výročí v neděli 23. srpna.

Na Ostravsku končí DVB-T vysílání
25 8 2020

Na Ostravsku končí DVB-T vysílání

Připomínáme, že dne 27.08.2020 dojde ke změně vysílání z DVB-T na DVB-T2. Pro sledování programů je zapotřebí TV přijímač nebo set-top-box vybavený DVB-T2 tunerem a kodekem HEVC (H.265).

Nepořádek v okolí hotelu Veronika
24 8 2020

Nepořádek v okolí hotelu Veronika

Starosta městského obvodu se dnes v odpoledních hodinách sešel se zástupcem Městské policie, aby společně probrali řešení situace opakujícího se nepořádku v oblasti Mírového náměstí konkrétně kolem hotelu Veronika.
To, co čekalo na kolemjdoucí po víkendu je nepřípustné a taková skutečnost by ve slušné společnosti občanů neměla nastat. Strážník MPO přislíbil četnější obchůzky kolem postižené lokality a zlepšení monitorování oblasti kamerovým systémem. Dále starosta spolu s vedoucí KSDaHS projednali brzké posílení odpadkových košů nejen v okolí hotelu, ale také v jiných částech Městského obvodu Vítkovice. Pracovníci úřadu hned v pondělí ráno nepořádek uklidili.