Aktuálně z Vítkovic

Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu za rok 2022
22 3 2023

Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu za rok 2022

Podle Zákona č. 67/2013 Sb. musí být vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu za rok 2022 provedeno nejpozději do 4 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období, tedy do 30.4.2023. K tomuto datu budou také techniky doručeny nájemníkům faktury s konkrétním rozúčtováním nákladů pro jejich byt. V případě, že nájemce s výsledkem vyúčtování nesouhlasí, je oprávněn do 22.5.2023 podat písemnou reklamaci. Jestliže tato bude uznána jako opodstatněná, provede odbor bytový a majetkový opravné vyúčtování, se kterým budou nájemníci seznámeni do 26.5.2023.

Nedoplatky z tohoto vyúčtování budou předepsány k úhradě spolu s nájemným za měsíc červenec 2023, popř. bude nájemníkům na úhradu nedoplatku zaslána poštovní poukázka. Tento nedoplatek je splatný do 31.7.2023. Přeplatky z vyúčtování budou nájemníkům poukázány prostřednictvím šeku Poštovní spořitelny ČSOB, a.s. popř. prostřednictvím poštovní poukázky ÚMOb Vítkovice. Nájemníkům, u kterých vlastník domu vykazuje dluh na nájmu či z vyúčtování služeb z minulých období, případně dluh vůči SMO, odboru financí a rozpočtu apod., bude přeplatek tohoto vyúčtování použit na kompenzaci výše uvedených dluhů včetně poplatků z prodlení a úroků z prodlení, tak jak to umožňuje § 1982 Nového občanského zákoníku. Přeplatky budou vypláceny v období od 1.7.2023 do 31.7.2023.

Mgr. Svatava Köhlerová, vedoucí odboru bytového a majetkového

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI S ŽIVOTEM V OSTRAVĚ
21 3 2023

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI S ŽIVOTEM V OSTRAVĚ

Vážení spoluobčané,
právě se připravuje nový Strategický plán rozvoje města Ostravy pod značkou fajnOVA do roku 2030. Rádi bychom Vás do jeho tvorby opět zapojili. Vyplňte dotazník zde: https://cutt.ly/dotaznik_fajnovaZapojte se s námi do přípravy nového plánu a řekněte nám, co vám v Ostravě chybí a kam by podle vás měla směřovat. Tvoříme město sami pro sebe a své blízké. Děkujeme.

 zdroj: fajnOVA

Plánovaná odstávka telefonních linek dne 17.3.2023
15 3 2023

Plánovaná odstávka telefonních linek dne 17.3.2023

Vážení spoluobčané,

rádi bychom vás informovali, že v pátek 17.03.2023 od 9:30 hod. do 12:00 hod. nebudou z důvodu vylepšení telefonní ústředny fungovat pevné linky úřadu. Děkujeme za pochopení.

Vítání jara
6 3 2023

Vítání jara

Již v neděli 19.03.2023 nás čeká první letošní akce s názvem Vítání jara. Více informací naleznete v přiloženém letáku. Těšíme se na vás!

3 3 2023

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU VÍTKOVICE

Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Vítkovice konané dne 13.03.2023. POZVÁNKA ZDE

Vítkovice se rozrostou o oční kliniku a bytové domy
28 2 2023

Vítkovice se rozrostou o oční kliniku a bytové domy

Projekt se rozhodla zrealizovat Gemini oční klinika, a.s. kvůli rostoucímu zájmu ze strany pacientů. Celý projekt je složen ze tří relativně samostatných objektů – dvou bytových domů umístěných souběžně s ulicemi Šalounovou a Erbenovou s celkem 32 malometrážními byty. Čelně k náměstí je situována hlavní budova kliniky. Za budovou kliniky, mezi bytovými domy, vznikne na úrovni přízemí převážně kryté parkoviště pro obyvatele bytových domů, zaměstnance a pacienty kliniky. Další informace naleznete v březnovém čísle Vítkovického zpravodaje.

Komentovaná vycházka Vítkovicemi ZDARMA
27 2 2023

Komentovaná vycházka Vítkovicemi ZDARMA

sobota 4. března v 10 až 11:30 hod.: Nové Vítkovice 1 (1876–1893): ostravská Anglie?
Komentovaná vycházka v okolí Mírového náměstí ve Vítkovicích mapuje ekonomický, sociální, urbanistický a architektonický plán tzv. Nových Vítkovic, které se začaly rodit po roce 1876, kdy do čela Vítkovických železáren usedl Paul Kupelwieser, otec myšlenky tzv. Nových Vítkovic. Na základě jeho představ vznikl zárodek nového městského centra, který se inspiroval Anglií. Během vycházky si přiblížíme tři stavební etapy Nových Vítkovic: starší z let 1877–1882 (kolonie Westend, Anglická kolonie, úřednická vila, kasárna po dělníky, vodárenská věž), střední z let 1882–1885 (kostel sv. Pavla, fara, U-domy, I-domy, Štítová kolonie), mladší z let 1885–1893 (závodní hotel, škola, závodní nemocnice). Vycházku ukončíme u budovy radnice, která byla dokončena značně opožděně až v roce 1902. Trasa 2 km, délka cca 90 minut. Sraz je v u kostela sv. Pavla na Mírovém náměstí, kde také vycházka končí.

„TO JE ZÁKON, KÁMO!“
23 2 2023

„TO JE ZÁKON, KÁMO!“

Právě v těchto dnech probíhá na Základní škole Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56, p. o. realizace návazného programu vzdělávacího projektu REVOLUTION TRAIN s názvem „TO JE ZÁKON, KÁMO!“. O vzdělávacím projektu REVOLUTION TRAIN, jehož realizaci financoval Městský obvod Vítkovice, jsme informovali už v minulém roce. Cílem návazného programu je rozšíření a ukotvení znalostí v oblasti trestní odpovědnosti. Žákům pátých až devátých ročníků byly v rámci programu vysvětleny důležité pojmy z oblasti trestního a přestupkového práva vztahující se k problematice návykových látek. Celý program je veden interaktivní formou a žáky velmi zaujal. Dne 20.02.2023 se návazného programu zúčastnil též Richard Čermák - starosta Vítkovic.

Ceník veřejného pohřebiště Ostrava-Vítkovice
22 2 2023

Ceník veřejného pohřebiště Ostrava-Vítkovice

Vážení spoluobčané, od 01.03.2023 vchází v platnost nový ceník veřejného pohřebiště Ostrava - Vítkovice, který naleznete zde: https://vitkovice.ostrava.cz/cs/obcan/aktuality-odboru-ks-1/aktuality-odboru-ks/CenkveejnhopohebitOstravaVtkovice.pdf

Poplatek ze psů
20 2 2023

Poplatek ze psů

Poplatek ze psů je pro letošní rok splatný k 31. březnu. Úhradu můžete provést bankovním převodem na účet číslo 19–1649309349/0800 s uvedením variabilního symbolu, nebo v hotovosti či platební kartou v budově radnice.

Variabilní symbol a další podrobnosti k platbám zjistíte u správce poplatku (tel.č.: 599 453 142, kancelář č. 113).

ZKRÁŠLENÍ VÍTKOVICKÉHO OBVODU
16 2 2023

ZKRÁŠLENÍ VÍTKOVICKÉHO OBVODU

Zima pomalu končí a tak jsme se zaměřili na další veřejný prostor, který potřebuje zkrášlit. V současné době začaly přípravy na výsadbu zeleně na ulici Na Obvodu v Ostravě-Vítkovicích. Cílem výsadby zeleně je schovat různá nevzhledná místa, zpříjemnit a oživit prostor před a mezi panelovými domy.

Nová výsadba je navržena tak, aby tento prostor dostal určitý uspořádaný ráz a aby bylo zvýšeno procento kvetoucích dřevin a rostlin. V prostoru budou vybudovány záhony s trvalkami, travinami a cibulovinami o celkové rozloze 117 m2, bude vysazeno 6 ks kvetoucích keřů a 11 ks stromů.

Odbor komunálních služeb a hřbitovní správy

Prodej charitativního kalendáře
9 2 2023

Prodej charitativního kalendáře

Vážení spoluobčané, od dnešního dne je možné zakoupit si náš krásný charitativní kalendář „ŽENY VÍTKOVICKÉ RADNICE ŽENÁM S DĚTMI CHARITY OSTRAVA“ za zvýhodněnou cenu 299 Kč. Kalendář si můžete zakoupit na vítkovické radnici nebo pobočkách OSTRAVAINFO!!! https://www.ostravainfo.cz/cz/info/infocentra-ostravainfo/. Děkujeme, že podpoříte dobrou věc!

dotace z Nové zelené úsporám Light
7 2 2023

dotace z Nové zelené úsporám Light

od 9. ledna 2023 mohou občané žádat o dotaci z Nové zelené úsporám Light poskytované Státním fondem životního prostředí ČR. Program je určený pro vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů z řad seniorů a lidí pobírajících dávky na bydlení. Podmínkou je, aby v době podání žádosti byl rodinný dům ve vlastnictví žadatelů a ti v něm měli současně trvalý pobyt, a to déle než od září 2022. Cílem Nové zelené úsporám Light je poskytnout prostředky na rychlé a snadno realizovatelné renovace domů a pomoci i těm nejzranitelnějším zvládnout enormní nárůst cen energií. Dotací lze financovat zateplení (fasády, střechy nebo stropů, podlah), výměnu oken, vchodových dveří. Opatření lze i různě kombinovat, maximální výše dotace činí 150 000 Kč. Příjem žádostí probíhá elektronicky do 31. 8. 2024 nebo do vyčerpání financí. Kompletní informace k dotaci lze najít na https://novazelenausporam.cz/nzu-light/.

Po stopách zaniklé tramvajové dráhy Vítkovice - Bělský les
1 2 2023

Po stopách zaniklé tramvajové dráhy Vítkovice - Bělský les

Další komentovaná vycházka Vítkovicemi představí tramvajovou dráhu, která jezdila z vítkovického Mírového náměstí až do Bělského lesa. Během vycházky se zájemci dozví základní informace z výstavby, provozu a okolí zaniklé trati. Součástí bude ukázka historických snímků nejen s motivy kolejí a tramvajových vozů, ale také okolních význačnějších staveb, o nichž bude také řeč.

Sraz účastníků vycházky je ve 14 hodin v sobotu 4. února před radnicí ve Vítkovicích na Mírovém náměstí. Délka vycházky činí cca 90 minut. Průvodcem bude Petr Lexa Přendík. Vstup zdarma, akce je financovaná m. ob. Vítkovice. 
Výskyt ptačí chřipky
4 1 2023

Výskyt ptačí chřipky

Chovatelé drůbeže v městském obvodě Vítkovice jsou povinni ohlásit ÚMOb Vítkovice údaje o chovu drůbeže a jiného ptactva. 

Reprezentační ples městského obvodu Vítkovice
3 1 2023

Reprezentační ples městského obvodu Vítkovice

Velká událost tohoto roku nás čeká již 21.01.2023. Reprezentační ples městského obvodu Vítkovice je zde. Lístky budou v prodeji od zítřejšího dne tj. 04.01.2023 na pokladně ÚMOb Vítkovice.

Šťastný nový rok
31 12 2022

Šťastný nový rok

Vážení spoluobčané, všem přejeme, aby rok 2023 přinesl jen to dobré, byl rozumný a ohleduplný, poskytoval volnost a svobodu, měl smysl pro humor, a aby nám dal velkou kupu nadějí, radosti a pohody i nekonečný prostor k rozvoji nás samotných i našeho okolí! Buďme šťastní a hlavně zdraví! Ať je to skvělý rok pro Vítkovice i všechny, kteří tento obvod nosí v srdci!

Přijďte fandit!
27 12 2022

Přijďte fandit!

Sportu zdar a fotbalu zvláště! :)

Veselé Vánoce
24 12 2022

Veselé Vánoce

Vážení spoluobčané, přeji Vám jménem svým, všech zastupitelů a zaměstnanců ÚMOb příjemné prožití Štědrého dne a nadcházejících vánočních svátků. Richard Čermák, starosta MOb Vítkovice