Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Aktuálně z Vítkovic

Poslední změna: Středa 29.05.2019 13:18 by vitk1969

Koaliční dohoda

Pondělí 17.06.2019 14:56

Vážení spoluobčané informujeme vás, že byla uzavřena koaliční dohoda mezi politickými subjekty Politické hnutí ANO 2011, Hnutí Ostravak, Politické Hnutí Vítkovice a Politické hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ. S cílem být co nejvíce transparentní, v souladu s podepsanou koaliční dohodou, ji zveřejňujeme v celém rozsahu.

 

Věříme, že tato spolupráce zajistí rozvoj městského obvodu Vítkovice ve všech oblastech. 

 

Radomíra Vlčková, starostka

 

Pozvánka na 5. veřejné zasedání Zastupitelstva městského obvodu Vítkovice

Čtvrtek 06.06.2019 15:23

Místo jednání: Knihovna města Ostravy, pobočka Kutuzovova 14

Doba a čas jednání: 17. června 2019 od 15:00 hodin

Pozvánka s programem zde

Úhrada nájemného za pronajatý pozemek

Pondělí 20.05.2019 16:09

Úhrady nájemného za pronajatý pozemek jsou na základě řádně uzavřených smluv splatné k 30. červnu daného roku. Včasným uhrazením nájemného za pronajatý pozemek lze předejít případným smluvním pokutám z prodlení za pozdní úhradu.

Úhradu mohou občané provést bankovním převodem na účet číslo 19–1649309349/0800, konstantní symbol 558, s uvedením variabilního symbolu, který zjistí na svých uzavřených smlouvách nebo přímo u správce na tel. č. 599 453 139. Poplatek je možné zaplatit také v pokladně městského obvodu Ostrava-Vítkovice, Mírové náměstí 1, kancelář č. 112. U veškerých plateb je nutné uvést variabilní symbol. Na úhradu bez variabilních symbolů nebude brán zřetel

 

Petropavlovská pouť s Heidi Janků

Petropavlovská pouť s Heidi Janků

Pondělí 20.05.2019 11:22

Městský obvod Vítkovice zve všechny zájemce na sobotu 22. června 2019 na náměstí Jiřího z Poděbrad, Ostrava-Vítkovice, kde proběhne již tradiční Petropavlovská pouť. Po celý den je připraven bohatý program plný hudby, zábavy a doprovodných atrakcí pro děti – tvořívá dílna, jízda na ponících, malování na obličej, balónková show. Na akci vystoupí Heidi Janků, Kamélie, ABBA revival, Elvis Presley revival a další. Celou akci moderuje Vendula Fialová. Ke každé pouti patří hlavně kolotoče. Ty naše přijedou ve čtvrtek 20. června a děti se mohou až do neděle těšit na velký a malý řetízkový kolotoč, létající labutě, nafukovací hrad, dětský vláček a další atrakce. Bližší informace k pouti včetně programu najdete na  přiloženém letáčku.

Pozvánka k povinnému očkování psů proti vzteklině

Pozvánka k povinnému očkování psů proti vzteklině

Pondělí 13.05.2019 10:46

11. září 2019 od 8:00 - 12:00 a od 13:00 - 16:00 hodin.

Pozvánka na Slezskou lilii 2019

Pozvánka na Slezskou lilii 2019

Pondělí 06.05.2019 16:17

Dovolujeme si Vás všechny občany obce touto cestou pozvat na mezinárodní hudební festival Slezská lilie 2019, jehož devátý ročník se uskuteční v Ostravě ve dnech 14. 6. - 16. 6. 2019. V rámci festivalu vystoupí řada populárních interpretů a zlatým hřebem celé události pak bude sobotní muzikálové představení Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť.

Pohár města Ostravy

Pohár města Ostravy

Pondělí 29.04.2019 13:19

V sobotu 4. května 2019 se konají v Hale Sareza, ul. Hrušovská, Ostrava-Přivoz mezinárodní závody v moderní gymnastice o POHÁR MĚSTA OSTRAVY. Bližší informace v příloze. Srdečně všechny zveme.

Petropavlovská pouť

Petropavlovská pouť

Čtvrtek 25.04.2019 08:16

RMOb Vítkovice rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu pod názvem „Petropavlovská pouť s termínem konání 22. 6. 2019“. Výzva k podání nabídky včetně Smlouvy o zajištění venkovní akce je uvedena v příloze a rovněž na úřední desce MOb Vítkovice. Lhůta pro doručení nabídek je do 13. 5. 2019 do 10 hod.

Obvod slaví dětský den

Obvod slaví dětský den

Středa 24.04.2019 08:23

Komise školství a kultury při radě městského obvodu Vítkovice připravila na oslavu mezinárodního dne dětí zábavné odpoledne. Srdečně tímto zveme všechny děti, rodiče a prarodiče do sadu Jožky Jabůrkové, kde v úterý 4. června 2019 prožijí den plný her, soutěží, projížďky na ponících, vyzkoušejí si lezeckou stěnu, skákací hrad nebo si vyrobí obrázek v tvořivé dílně.

Přednáška o festivalu Burning Man v Nevadě s Míšou Rýgrovou

Přednáška o festivalu Burning Man v Nevadě s Míšou Rýgrovou

Středa 17.04.2019 08:58

V rámci cyklu Vítkovická mozaika se ve středu 22. května 2019 od 16.30 hod. bude konat v Knihovně města Ostravy, pobočce Vítkovice, další zajímavá beseda, tentokrát o festivalu Burning Man v Nevadě.

Spokojenost s odpadovým systémem v Ostravě roste

Pátek 05.04.2019 07:29

V loňském roce Ostrava vyprodukovala celkem 108 601 tun odpadu. Z toho téměř polovinu (48,2 procenta) tvoří směsný odpad, okolo 17,3 procenta separované složky (papír, plast, sklo a kovy), 14,3 procenta zeleň a 12,6 procenta objemný odpad. Jeden občan Ostravy vloni v průměru vyprodukoval 378 kilogramů odpadu, ze kterých se vytřídilo téměř 181 kilo surovin použitelných pro další zpracování.

Hřbitovní správa

Pátek 15.03.2019 15:11

Od dubna letošního roku bude hřbitovní správa přemístěna do budovy radnice MOb Vítkovice.
Nově si tak budete moci od 01.04.2019 vyřídit veškeré záležitosti týkající se agendy spojené s užíváním hrobových míst na úřadě MOb Vítkovice. Referent hřbitovní správy pí Renata Surovecká, tel.: 599 453 138 a referent dokumentace hrobových míst pí Andrea Tušínovská, tel.: 599 453 154.

Veškeré informace jsou dostupné zde

 

Svoz  velkoobjemových odpadů -  jaro 2019

Svoz velkoobjemových odpadů - jaro 2019

Pátek 08.02.2019 09:18

Ve  spolupráci s odborem  komunálních  služeb  ÚMOb  Vítkovice poskytuje i v letošním  roce  firma  OZO  Ostrava  s. r. o.  kontejnery  na  velkoobjemové  odpady z domácnosti. Občané zde mohou bezplatně odložit svůj nepotřebný velkoobjemový odpad.

Plán na rozmístění velkoobjemových kontejnerů - Vítkovice

Facebookové stránky ÚMOb Vítkovice

Facebookové stránky ÚMOb Vítkovice

Pondělí 28.01.2019 14:04

MOb Vítkovice pro větší informovanost občanů zřídil FB stránku VÍTKOVICE SRDCE OSTRAVY. Tato stránka nenahrazuje oficiální komunikaci s městským obvodem Ostrava-Vítkovice ani jeho úřadem. Platí, že pokud má občan potřebu na cokoliv upozornit nebo má zájem o některé konkrétní informace, je třeba využít oficiálního způsobu včetně datových schránek, mailové korespondence s kompetentním pracovníkem nebo podatelnou.

Poplatek ze psů

Poplatek ze psů

Pondělí 21.01.2019 13:23

Vážení poplatníci,

připomínáme, že poplatek ze psů pro letošní rok je splatný ke dni 31. 3. 2019. Úhradu můžete provést bankovním převodem na účet číslo 19–1649309349/0800 s uvedením variabilního symbolu nebo v  hotovosti v budově radnice.

Variabilní symbol a další podrobnosti k platbám zjistíte u správce poplatku (tel.: 599453130, kancelář č. 113).

Kotlíkové dotace 3. výzva – Poslední možnost výměny starého kotle za nový!

Pondělí 21.01.2019 13:16

Chcete si pořídit? - Tepelné čerpadlo
- Kotel na biomasu (ruční plnění, automatický)
- Plynový kondenzační kotel

Nemáte na to?
Pomůžeme Vám s financováním i podáním žádosti o kotlíkovou dotaci.
Přijďte si do konce února 2019 zažádat o bezúročnou zápůjčku ve výši až 200 000 Kč.

Veškeré informace ke stažení zde.

 

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelna

599 453 111


Úřad městského obvodu Vítkovice
Mírové náměstí 1
703 79 Ostrava-Vítkovice

IČ: 00845451
DIČ: CZ 00845451
Č. účtu: 1649309349/0800
ID dat. schránky: 7mqbr27


Úřední hodiny »