Aktuálně z Vítkovic

SVOZ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ podzim 2023
27 9 2023

SVOZ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ podzim 2023

Vážení spoluobčané, ve spolupráci se společností OZO Ostrava opět umožňujeme občanům zbavit se větších nepotřebných věcí z domácností. Na tyto věci budou na jaře přistaveny na určená místa velkoobjemové kontejnery v termínech uvedených níže. Do těchto kontejnerů v žádném případě neukládejte cihly, kamení, stavební suť, odpady ze zeleně, komunální a nebezpečný odpad.

Drakiáda 2023
25 9 2023

Drakiáda 2023

Komise kultury a sportu vás zve na již tradiční akci Drakiáda, která se uskuteční 08.10.2023 na Městském stadionu Ostrava. Těšíme se na hojnou účast. :)

Komentovaná vycházka (ZDARMA) - Vítkovické podniky: luxus, chlast a knajpy
25 9 2023

Komentovaná vycházka (ZDARMA) - Vítkovické podniky: luxus, chlast a knajpy

Komentovaná vycházka přiblíží Vítkovice prostřednictvím zdejších podniků. Podíváme se na místa, kde se nacházely luxusní zařízení, ale také si přiblížíme lidové hospody. Průvodce Petr Lexa Přendík upozorni na problémy alkoholismu a negativní jevy a ukáže také historické fotografie jednotlivých podniku.

Sraz zájemců je v sobotu 7. října 10 hodin u vítkovické fary v Mírové ulici.

Proměňte místo, kde žijete
22 9 2023

Proměňte místo, kde žijete

Napadlo vás, jak zatraktivnit místo ve svém okolí, abyste se tam vy i vaši blízcí cítili dobře?  Máte představu, jak by se dal prostor lépe využít? Získejte peníze na své nápady z dotačního programu města Tvoříme prostor.

19 9 2023

Vítkovice o stigma vyloučené lokality nestojí

V pondělí 18. září se v obřadní síni radnice v Ostravě-Vítkovicích konala schůzka, jejíž klíčoví aktéři jednali o dopadech sociálního vyloučení na bydlení, bezpečnost a veřejný prostor na území Vítkovic. Cílem schůzky bylo zpracovat strategii pro sociální začleňování, která bude zaměřena nejen na Vítkovice, ale bude podkladem i k řešení podobných situací jak na území kraje, tak za jeho hranicemi.

Rekonstrukce mostů na ul. Rudné
18 9 2023

Rekonstrukce mostů na ul. Rudné

Upozorňujeme, že v souvislosti s rekonstrukcí mostů na sil. I/11 ul. Rudné dojde v termínu od 18.9.2023 – 30.10.2023 k úplné uzavírce souběžné místní komunikace pod ul. Rudnou v Ostravě-Vítkovicích na straně domů Rudná 38 až Rudná 64, z důvodu obnovy povrchu komunikace. Po dobu stavebních prací bude dopravní obsluze (tzn. mimo jiné zásobování, vozidla jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování atd.) příjezd k nemovitostem umožněn ze strany od ul. Tavičské. Úprava dopravního režimu je patrná z výkresu s označením Situace.

Současně informujeme že v souvislosti s výše uvedenou rekonstrukcí dojde k změně vedení dopravy na samotném mostě. Nyní je provoz přes opravované mosty ev. č. 11-142 veden v levém jízdním pásu (směr Opava) v režimu 1+1. V termínu od 26.9.2023 – 2.10.2023 bude provoz v režimu 1+1 převeden na pravý jízdní pás (směr Č. Těšín), z důvodu montáže protihlukových stěn a odstranění betonového svodidla. V rámci této úpravy bude autobusová zastávka „Městský stadion“ směr Poruba, dočasně přemístěna na autobusovou zastávku „Rottrův sad“.

Ostrava má novou smuteční síň. Vítkovický hřbitov se zásadní změny dočkal po bezmála sto letech
7 9 2023

Ostrava má novou smuteční síň. Vítkovický hřbitov se zásadní změny dočkal po bezmála sto letech

V pátek 8. září ve 12.30 hodin bude na pohřebišti v ostravském městském obvodu Vítkovice veřejnosti poprvé představena nová smuteční síň. Jeden z největších projektů realizovaných na území obvodu v posledních deseti letech byl postaven díky finanční podpoře ze strany města.

Festival Fandíme rodině!
6 9 2023

Festival Fandíme rodině!

Rádi bychom všechny pozvali na tradiční festival Fandíme rodině! v sobotu 16. 9. 2023 od 13 do 18 hodin v areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity v blízkosti budovy Centra pro rodinu a sociální péči. Program bude bohatý a na své si přijdou zejména rodiny s dětmi. 

Dětské hřiště – Sad Jožky Jabůrkové
5 9 2023

Dětské hřiště – Sad Jožky Jabůrkové

Již tento týden se můžeme těšit na oficiální otevření nově zrekonstruovaného dětského hřiště v Sadu Jožky Jabůrkové v Ostravě-Vítkovicích. Hřiště bude otevřeno za účasti dětí z mateřských škol v pátek 8.9.2023 v 10:00 hod. Celková rekonstrukce zahrnuje nové povrchy, herní prvky a lavičky. Věříme, že nové hřiště přispěje ke kvalitnějšímu trávení volného času rodinám s děti.

Slavnostní otevření novostavby smuteční síně
1 9 2023

Slavnostní otevření novostavby smuteční síně

Příchozí se mohou těšit na unikátní komentovanou vycházku, která představí novou smuteční síň. Během prohlídky bude představena historie hřbitova a původní obřadní síň prostřednictvím výstavních panelu. Následovat bude prohlídka nové smuteční síně s veškerým zázemím.

Plošná deratizace
30 8 2023

Plošná deratizace

Vážení spoluobčané, 
dovolujeme si vás informovat o IV. etapě plošné deratizace kanalizace pro veřejnou potřebu v majetku Statutárního města Ostrava. 

Práce na území města Ostravy budou v této etapě probíhat v období 1.9.2023 – 15.12.2023. Plošnou deratizaci a opakovanou pokládku nástrah do podzemních objektů – revizních šachtic bude zajišťovat subdodavatel, spol. GRATTIS spol. s r.o.

Výběr lokalit vychází z dlouhodobého plánu deratizace Ostravských vodáren a kanalizací  a.s. na území města a zároveň zohledňuje přijaté podněty občanů a také interní zkušenosti. V letošním roce bude plošná deratizace mimo jiné provedena také v našem městském obvodě Vítkovice.

30 8 2023

POZVÁNKA NA 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU VÍTKOVICE

Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Vítkovice konané dne 11.09.2023. POZVÁNKA ZDE

Strategie řešení situace lidí bez domova
24 8 2023

Strategie řešení situace lidí bez domova

Dne 26.07.2023 se společně sešli zástupci Charity Ostrava, Armády spásy, městské policie, Policie České republiky a vedení Městského obvodu Vítkovice s cílem najít společné řešení, které by vedlo u lidí bez domova k dodržování legislativy a dobrých mravů. Více v článku.

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Obránců míru
23 8 2023

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Obránců míru

Upozorňujeme obyvatelé dotčených částí, že dne 4. září 2023 začne firma HYDROSPOR spol. s.r.o., provádět stavební práce v rámci akce s názvem „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Obránců míru“. Investorem je Magistrát města Ostravy. Jedná se o rekonstrukci kanalizace  v ulici Obránců míru mezi ulicemi Floriánova a Tavičská, se současnou rekonstrukcí vodovodu v ulicích Ocelářská, Obránců míru, Kovářská, Floriánova a Okružní, viz níže uvedené výkresy. Stavební práce začnou od ulice Okružní a pracovní prostor bude vždy označen schváleným dopravním značením.  Termín realizace je do konce roku 2024.

Komentovaná vycházka (ZDARMA) - Procházka Výstavní ulicí: z nejstarších dějin Vítkovic
22 8 2023

Komentovaná vycházka (ZDARMA) - Procházka Výstavní ulicí: z nejstarších dějin Vítkovic

V sobotu 2. září se bude konat další komentovaná vycházka. Průvodce Petr Lexa Přendík vás seznámí s nejstaršími dějinami Vítkovic. Zabývat se bude budovou bývalého fojtství, představí významné hostince, důl Louis, nejstarší vítkovickou lékárnu, průmyslovou školu, Český dům, anglickou vilu, zaniklou hasičárnu a vítkovický zámek. Sraz zájemců je v 10 hodin u křižovatky ulic Rudná a Výstavní před prodejnou Honda. Délka vycházky činí přibližně 90 minut a přístupná je zdarma, jelikož je financovaná z prostředků městského obvodu Vítkovice. 

Fotografie: Budova někdejšího vítkovického fojtství ve Výstavní ulici po adaptaci na moderní hostinec, okolo 1905. Dnes je zde prodejna Honda.

POZVÁNKA K POVINNÉMU OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
14 8 2023

POZVÁNKA K POVINNÉMU OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ

V souladu s ustanovením zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů, proběhne povinné očkování psů proti vzteklině na území městského obvodu Vítkovice.
Kdy: 6. září 2023 - středa, od 8:00 – 12:00 a od 13:00 – 16:00 hodin
Kde: Veterinární klinika Vítkovice, s.r.o., Na Obvodu 51 (v ordinaci), Ostrava - Vítkovice
1. Očkování je povinné pro všechny psy starší 6 měsíců (první očkování by mělo proběhnout mezi 3. až 6. měsícem věku).
2. Poplatek za očkování činí 220,- Kč.
3. Byl-li již dříve vystaven očkovací průkaz, přineste jej s sebou.
4. Očkování se provádí 1x ročně, platným dokladem o provedeném očkování je pouze očkovací průkaz psa.
5. Zvířata musí být opatřena náhubkem a vodítkem.
6. Zvířata již naočkovaná se zdejšímu úřadu nehlásí.
7. Nový očkovací průkaz: poplatek 50,- Kč.

Oprava dlažby přechodu na místní komunikaci v ulici Erbenova
2 8 2023

Oprava dlažby přechodu na místní komunikaci v ulici Erbenova

Upozorňujeme občany, že po skončení opravy dlažby přechodů pro chodce v prostoru křižovatky ulic Jeremenkova – Halasova, dojde v plánovaném termínu od 14.8.2023 – 31.8.2023 k opravě dlažby přechodu na místní komunikaci ulici Erbenova v blízkosti vchodu do Sadu Jožky Jabůrkové, vyžadující úplnou uzavírku pro vjezd vozidel.  Průchod chodců v daném místě bude umožněn. Oprava přechodu si vyžádá úpravu trasy autobusové linky č.50 v podobě provizorního přemístění zastávky  „Lidická“  pro oba směry.  Zastávka bude přemístěna na ulici Zengrovu do úrovně budovy odboru sociálních služeb MOb Vítkovice. Jedná se o akci v gesci správce komunikace fa Ostravské komunikace a.s. 

Komentovaná vycházka (ZDARMA) - Kolem vítkovických škol
1 8 2023

Komentovaná vycházka (ZDARMA) - Kolem vítkovických škol

Sobota 19. srpna (POZOR, tentokrát nejde o první sobotu v měsíci!), sraz ve 14.00 na zastávce tram č. 1 Český dům.

Před začátkem školního roku si připomeneme moudrost našich předků, kteří dbali na vzdělávání obyvatel různých národností. Český dům, průmyslová škola, školy dívčí a chlapecké, jedenáctiletá škola i škola zdravotnická mají pokračovatele i v této době a Vítkovice jsou počtem škol a dnes už i školou vysokou výjimečnou enklávou i v Ostravě. Přijďte si zavzpomínat na Pythagorovu větu, vyjmenovaná slova i slabikáře. Oznámkuje vás Lenka Kocierzová, která vás provede.

Hudební odpoledne
31 7 2023

Hudební odpoledne

Ve středu 02.08.2023 vás čeká již třetí Hudební odpoledne. K poslechu a tanci vám zahraje kapela Happy kvartet. Těšíme se na vás!

Bezprašné Vítkovice
27 7 2023

Bezprašné Vítkovice

Území městského obvodu Ostrava – Vítkovice je postiženo zvýšenou mírou prašnosti, která je způsobena mimo jiné tím, že se na území Vítkovic nachází několik průmyslových areálů a také je zde ul. Rudná a ul. Místecká, které jsou zatíženy velice silným provozem. Pro zlepšení kvality života zdejších obyvatel je zapotřebí tuto prašnost snížit a nejúčinnějším způsobem se jeví použití samojízdného čistícího stroje. Proto byl osloven Magistrát města Ostravy s žádostí o poskytnutí dotace na projekt „Bezprašné Vítkovice“. Výsledkem realizace tohoto projektu je nákup samočistícího stroje KÄRCHER MIC 42 za částku dosahující téměř 3.500.000,- Kč. Po nezbytném zaškolení obsluhy byl stroj neprodleně vyslán do ulic obvodu, aby zvelebil zdejší prostředí.

Stroj bude využíván zejména k čištění komunikací, k čemuž je vybaven dvěma kartáči se sací hubicí, navíc ještě předním agresivním kartáčem na odstraňování nechtěné vegetace. Kvůli snížení prašnosti se používá kropení čištěného povrchu. Stroj dále disponuje vysokotlakou čistící pistolí na úklid silně znečištěného mobiliáře, jako jsou lavičky a zastávky MHD. Stroj bude využíván i v zimních měsících na úklid sněhu. K tomuto účelu bylo pořízeno přídavné zařízení na zimní údržbu – přední sněhová radlice a zadní sypač soli.