Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Formuláře

Poslední změna: Čtvrtek 12.02.2015 12:50 by Jindřiška Švábiková
Formuláře Životní situace
Dotazník k uzavření manželství Uzavírání manželství
k Příloze č. 1 - Souhlas se zpracováním osobních údajů - zákonný zástupce Žádost o pronájem bytu
k Příloze č. 1 - Souhlas se zpracováním osobních údajů Žádost o pronájem bytu
Odhlášení poplatkové povinnosti za užívání veřejného prostranství Místní poplatek za užívání veřejného prostranství (VP)
Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství Místní poplatek za užívání veřejného prostranství (VP)
Plná moc - bodové hodnocení Czech POINT – kontaktní místo veřejné správy
Plná moc - rejstřík trestů Czech POINT – kontaktní místo veřejné správy
Plná moc - seznam kvalifikovaných dodavatelů Czech POINT – kontaktní místo veřejné správy
Potvrzeni o bezdlužnosti 2018 Potvrzení o bezdlužnosti
Potvrzeni o bezdlužnosti 2018 Potvrzení o bezdlužnosti
Příloha č. 1 - Žádost o pronájem bytu Žádost o pronájem bytu
Příloha č. 2 - Obnova a aktualizace žádosti o pronájem bytu Obnova a aktualizace žádosti o pronájem bytu
Příloha č. 5 - Žádost (z důvodu trvalého opuštění domácnosti manželem_manželkou po vzájemné dohodě manželů dle § 745 odst. 2 zák. č. 89_2012 Sb.) Trvalé opuštění domácnosti manželem/kou po vzájemné dohodě manželů dle § 745, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Příloha č. 6 - Oznámení o změně počtu osob žijících s nájemcem v bytě Oznámení o změně počtu osob žijících s nájemcem v bytě
Příloha č. 7 - Žádost o přechod nájmu bytu (z důvodu úmrtí nájemce) Žádost o přechod nájmu bytu - z důvodu úmrtí nájemce
Příloha k žádosti o přidělení bytu DPS a Penzionu pro trvalé bydlení Dům s pečovatelskou službou a Penzion pro trvalé bydlení
Přiznání k poplatkové povinnosti - ohlášení psa Místní poplatek ze psů – přihlášení a zrušení
shromáždění Shromažďování občanů
Zánik poplatkové povinnosti - odhlášení psa Místní poplatek ze psů – přihlášení a zrušení
Žádost o poskytnutí informace Poskytování informací dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému na základě zákona o evidenci obyvatel Poskytování informací dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Žádost o pronájem bytu v DPS a Penzionu pro trvalé bydlení Dům s pečovatelskou službou a Penzion pro trvalé bydlení
Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění Dávka důchodového pojištění není účelně využívána, nebo příjemce nemůže výplatu přijímat
Žádost o zprostředkování kontaktu Poskytování informací dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelna

599 453 111


Úřad městského obvodu Vítkovice
Mírové náměstí 1
703 79 Ostrava-Vítkovice

IČ: 00845451
DIČ: CZ 00845451
Č. účtu: 1649309349/0800
ID dat. schránky: 7mqbr27


Úřední hodiny »