Dotace a projekty

Zprávy z účasti na projektech a dotacích

Účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy - transfery pro městské obvody (oblast prevence kriminality)

o!!!

 

 

V rámci dotačních řízení pro oblast prevence kriminality, městský obvod obdržel z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2015 účelové dotace na tyto projekty:

  1. Volnočasové aktivity pro děti a mládež v lokalitě Vítkovice ve výši 115 tis. Kč.
  2. Letní pobytový tábor pro děti z lokality Vítkovice ve výši 110 tis. Kč.
  3. Prevence sportem a zajištění správy víceúčelového hřiště na ulici Sirotčí 150 tis. Kč.
  4. Víceúčelové hřiště Sirotčí – dovybavení hřiště a jeho údržba ve výši 150 tis. Kč.

Projekt ,,Volnočasové aktivity pro děti a mládež z rozpočtu statutárního města Ostrava

Zpráva o čerpání dotace

Foto