Volby

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MSK

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 9. dubna 2020, zveřejněným ve Sbírce zákonů dne 15. dubna 2020 pod č. 169/2020 Sb., byly vyhlášeny volby do zastupitelstev krajů a stanoveny dny jejich konání na pátek 2. října 2020 od 14:00 hod. do 22:00 hod. a sobotu 3. října 2020 od 8:00 hod. do 14:00 hod.