Volby

VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

Informace o připravovaných prezidentských volbách, které proběhnou v termínu 13. - 14.1.2023, případné 2. kolo voleb 27.1. - 28.1.2023.

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A ZASTUPITELSTEV OBCÍ A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH OBVODŮ A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ VE STATUTÁRNÍCH MĚSTECH

Volby do Senátu Parlamentu České republiky dle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.

PODÁNÍ KANDIDÁTNÍCH LISTIN VOLEBNÍMI STRANAMI

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 13. dubna 2022, které bylo publikováno ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022, částce 44, byly podle čl. 63 odst. 1 písm. f), čl. 16 odst. 2 a s přihlédnutím k čl. 17 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a podle § 3 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, byly vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech (dále jen zákon) a byly stanoveny dny jejich konání na pátek 23. září a sobotu 24. září 2022.