Školská zařízení

MŠ Prokopa Velikého

Mateřská škola má odloučená pracoviště na ulici Erbenově, Obranců mírů a Kořenského. Součástí jsou i logopedické třídy.

ZŠ Šalounova

Základní škola 1.-9. třída. Základní škola má odloučené pracoviště na ulici Halasova.

Základní škola speciální Diakonie ČCE Ostrava

Výchova a vzdělávání dětí a žáků s těžkým kombinovaným postižením

ZUŠ Dr. Leoše Janáčka

Základní umělecká škola s výbornými výsledky

Prima škola

Soukromá základní škola

PORG Ostrava

Soukromá pětitřídní základní škola a osmileté gymnázium

Střední průmyslová škola

Škola s dlouholetou tradicí a vysokou úrovní vzdělávání

RB SOU autoopravárenské s.r.o.

Vysoce specializované automobilové učiliště

Střední škola technická a dopravní

Škola nabízí progresivní technické obory

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická

Škola nabízí kvalitní studium ve zdravotnické oblasti. Zájem o studium přichází z celé republiky

SOŠ AHOL

Soukromá střední škola

Motýlek

Alternativní mateřská školka

Edin

Jazyková mateřská školka

Jazykové školy v Ostravě

Jazykové školy