FajnOVA

FajnOVA

Otevřenost vůči občanům Ostravy bude jedním z hlavních principů při sestavování strategického plánu rozvoje města na léta 2016 až 2023. „Tvoříme plán pro lidi, proto by měli být přirozenou součástí jeho přípravy,“ vysvětlil primátor Tomáš Macura. www.fajnova.cz