Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy

Poslední změna: Pondělí 20.10.2014 14:58
Výpisy z veřejných i neveřejných registrů, podání, autorizovaná konverze dokumentů

CO PŘINÁŠÍ PROJEKT Czech POINT OBČANOVI?

 

Výpisy z veřejných registrů

 1. Obchodní rejstřík
 2. Katastr nemovitostí
 3. Živnostenský rejstřík
 4. Seznam kvalifikovaných dodavatelů
 5. Insolvenční rejstřík

Výpisy z neveřejných registrů

 1. Trestní rejstřík
 2. Registr účastníků provozu modulu autovraky ISOH
 3. Bodové hodnocení osoby - registr řidičů

Podání

 1. Registr živnostenského podnikání - podání pro právnické osoby
 2. Registr živnostenského podnikání - podání pro fyzické osoby
 3. Podání žádosti o zřízení datové schránky
 4. Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových
 5. Přidání pověřené osoby k přístupu do DS
 6. Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 7. Zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům/vedoucím OVM
 8. Znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
 9. Opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
 10. Žádost, aby DS plnila/neplnila funkci OVM.
 11. Povolení vzájemného dodávání dokumentů mezi fyzickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami a právnickými osobami prostřednictvím datových schránek
 12. Oznámení o změně adresy nebo příjmení osob s přístupem do DS

Autorizovaná konverze dokumentů

 1. Konverze z listinné do elektronické podoby
 2. Konverze z elektronické do listinné podoby
 3. Ověření provedení autorizované konverze

Poskytování ověřených výpisů  a  veškerá podání včetně autorizované konverze zajišťuje v úředních hodinách pracoviště Úřadu městského obvodu Vítkovice - odbor organizační, vnitřních věcí a kultury. Veškerá elektronická komunikace v rámci projektu probíhá v certifikovaném režimu.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelna

599 453 111


Úřad městského obvodu Vítkovice
Mírové náměstí 1
703 79 Ostrava-Vítkovice

IČ: 00845451
DIČ: CZ 00845451
Č. účtu: 1649309349/0800
ID dat. schránky: 7mqbr27


Úřední hodiny »