Vítkovický zpravodaj

O Zpravodaji

Vydávání zpravodaje iniciovalo vedení vítkovické radnice již v roce 1992. Zpravodaj prošel mnoha změnami a úpravami. Jednou ze zásadních změn bylo zvýšení počtu stran z 8 na 12 a zavedení celobarevného zpravodaje v září 2017. V lednu 2019 došlo k dalším změnám. Název Zpravodaj městského obvodu Vítkovice byl změněn na Vítkovický zpravodaj a zároveň došlo k dalšímu navýšení počtu stran z 12 na nových 16 stran. Zpravodaj vychází jednou za měsíc v počtu 3000 ks výtisků a patří tedy mezi tzv. periodika. Ke změně dojde také ve způsobu distribuce zpravodaje, a to od 1. 8. 2019. Neadresná distribuce do poštovních schránek občanů bude nahrazena závozem na vybraná distribuční místa a instituce v městském obvodu Vítkovice a jeho okolí. Distribuci Vítkovického zpravodaje bude SMO, MOb Vítkovice zajišťovat vlastním rozvozem na distribuční místa a instituce, která byla schválena Radou městského obvodu Vítkovice dne 3. 4. 2019. Seznam distribučních míst je uveden v části „Seznam distribučních míst a institucí“. Občané mají možnost získat zpravodaj na vybraných distribučních místech, na webu www.vitkovice.ostrava.cz nebo jej občané dostanou e-mailem v el. podobě, pokud si zažádají o zaslání – viz část „Odebírání zpravodaje emailem“.