Aktuality
Užitková voda na veřejném pohřebišti
24 3 2023

Užitková voda na veřejném pohřebišti

Informujeme návštěvníky veřejného pohřebiště, že od 01.04.2023 bude opět spuštěna užitková voda.

Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu za rok 2022
22 3 2023

Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu za rok 2022

Podle Zákona č. 67/2013 Sb. musí být vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu za rok 2022 provedeno nejpozději do 4 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období, tedy do 30.4.2023. K tomuto datu budou také techniky doručeny nájemníkům faktury s konkrétním rozúčtováním nákladů pro jejich byt. V případě, že nájemce s výsledkem vyúčtování nesouhlasí, je oprávněn do 22.5.2023 podat písemnou reklamaci. Jestliže tato bude uznána jako opodstatněná, provede odbor bytový a majetkový opravné vyúčtování, se kterým budou nájemníci seznámeni do 26.5.2023.

Nedoplatky z tohoto vyúčtování budou předepsány k úhradě spolu s nájemným za měsíc červenec 2023, popř. bude nájemníkům na úhradu nedoplatku zaslána poštovní poukázka. Tento nedoplatek je splatný do 31.7.2023. Přeplatky z vyúčtování budou nájemníkům poukázány prostřednictvím šeku Poštovní spořitelny ČSOB, a.s. popř. prostřednictvím poštovní poukázky ÚMOb Vítkovice. Nájemníkům, u kterých vlastník domu vykazuje dluh na nájmu či z vyúčtování služeb z minulých období, případně dluh vůči SMO, odboru financí a rozpočtu apod., bude přeplatek tohoto vyúčtování použit na kompenzaci výše uvedených dluhů včetně poplatků z prodlení a úroků z prodlení, tak jak to umožňuje § 1982 Nového občanského zákoníku. Přeplatky budou vypláceny v období od 1.7.2023 do 31.7.2023.

Mgr. Svatava Köhlerová, vedoucí odboru bytového a majetkového

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI S ŽIVOTEM V OSTRAVĚ
21 3 2023

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI S ŽIVOTEM V OSTRAVĚ

Vážení spoluobčané,
právě se připravuje nový Strategický plán rozvoje města Ostravy pod značkou fajnOVA do roku 2030. Rádi bychom Vás do jeho tvorby opět zapojili. Vyplňte dotazník zde: https://cutt.ly/dotaznik_fajnovaZapojte se s námi do přípravy nového plánu a řekněte nám, co vám v Ostravě chybí a kam by podle vás měla směřovat. Tvoříme město sami pro sebe a své blízké. Děkujeme.

 zdroj: fajnOVA

VÍCE AKTUALIT >>