částečná uzavírka sil. č. I/11 - Rudná

10/7 2024

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy oznámil zahájení řízení ve věci částečné uzavírky pomalých a rychlých jízdních pruhů silnice č. I/11, ulice Rudná. Částečná uzavírka byla vyvolána z důvodu dokončení prací (realizace asfaltových zálivek a ochranné nátěry říms mostů). Uzavírka bude probíhat ve dvou etapách. V první etapě proběhne uzavírka pravých jízdních pruhů silnice č. I/11 ulice Rudná v obou směrech. V druhé etapě proběhne uzavírka levých jízdních pruhů silnice č. I/11 ulice Rudná tak též v obou směrech. V obou etapách bude provoz v obou směrech veden jedním jízdním pruhem.

Doba trvání uzavírky je naplánována na 29.7.2024 – 3.8.2024.

Bližší organizační a technické informace je možno získat u dodavatele stavby IDS – Inženýrské dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00 Olomouc, IČ: 25869523, pan Vojtěch Molenda tel. 722 262 220.

částečná uzavírka sil. č. I/11 - Rudná