Volná pracovní místa

Volná pracovní místa s i bez výběrového řízení

Volná pracovní místa obsazovaná formou výběrového řízení

  1. na základě výběrového řízení vyhlašovaného Radou městského obvodu Vítkovice
  2. na základě výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, jsou v rámci Úřadu městského obvodu Vítkovice obsazována:
  • tzv. úřednická místa (jejichž náplní je výkon správních činností) na dobu neurčitou
  • místa vedoucích úředníků (na dobu neurčitou i určitou)

Přihlášku do výběrového řízení lze stáhnout zde

Pokud se uchazeč rozhodne podat přihlášku do výběrového řízení v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím datové schránky, bude muset přesto některé zákonem požadované přílohy (výpis z Rejstříku trestů, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a v případě výběrového řízení na pozici vedoucího úředníka i negativní lustrační osvědčení, bude-li vyžadováno) doručit vyhlašovateli poštou nebo osobně na podatelnu Úřadu městského obvodu Vítkovice.

Aktuální výběrová řízení 

Další volná pracovní místa

místa obsazovaná bez výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, v rámci obvodu Vítkovice:

  • tzv. úřednická místa na dobu určitou (zejména zástup za dočasně nepřítomného úředníka – např. z důvodu mateřské (rodičovské) dovolené či déletrvající pracovní neschopnosti)
  • místa jejichž náplní není výkon správních činností (zejména práce manuální, servisní a pomocné)

 

Aktuální nabídka volných pracovních míst