DEMOLICE VÍTKOVICKÉ OCELÁRNY

2/8 2022
Vážení spoluobčané,
vzhledem k nepříjemnostem, které nás trápí v souvislosti demolicí vítkovické ocelárny jsem vyvolal jednání se společnostní SKATLOP a.s., která zmíněnou demolici provádí.
Nyní mi dovolte Vás pozvat na setkání se zástupci společnosti SKATLOP a.s., které proběhne v obřadní síni radnice na adrese Mírové náměstí 1, Ostrava-Vítkovice ve středu 03.08.2022 v 15:00 hodin. Z důvodu omezené kapacity obřadní síně je diskuze primárně určená obyvatelům sousedícím s předmětným staveništěm.
Diskuze, kde bude přítomen pan Radomír Hrabovský – ředitel společnosti SKATLOP a.s. a pan Martin Pecina – manažer zodpovědný za provádění demolic společnosti SKATLOP a.s. bude pro Vás jistě zajímavá a přínosná, a to i vzhledem k prostoru pro Vaše dotazy. Richard Čermák, starosta
DEMOLICE VÍTKOVICKÉ OCELÁRNY