Informace k volebním lístkům

6/10 2021
Vážení občané rádi bychom Vás informovali o skutečnosti, že se na náš úřad obracejí voliči zapsaní do seznamů voličů vedených ÚMOb Vítkovice pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se stížností, že jim nebyly doručeny volební lístky. Proto se obracíme na ty občany volebního obvodu Vítkovice, kterým do data 5.10.2021 nebyly řádně doručeny volební lístky smluvně sjednaným subjektem, Českou poštou s.p. , aby kontaktovali pracovníky ÚMOb Vítkovice, Mgr. Petra Blažka telefonicky na účastnických číslech 599 453 164, 737 800 086, nebo e-mailem pblazek@vitkovice.ostrava.cz nebo p. Hanu Stachníková, tel. 599 453 136, e-mail hstachnikova@vitkovice.ostrava.cz, neboť ÚMOb Vítkovice volební lístky předal České poště k doručení v řádném smluvně sjednaném termínu s dostatečným předstihem. Dále bychom vás chtěli informovat, že celou záležitost budeme projednávat s nejvyšším vedením České pošty s.p. s důrazem vlastním k závažnosti k této skutečnosti.

Seznam kandidátů jednotlivých stran a hnutí včetně stejných údajů, které jsou jinak uvedeny na volebních lístcích, můžete nalézt např. na webových stránkách https://www.seznamzpravy.cz/p/vysledky-voleb/2021/parlamentni-volby/kraj/8100-moravskoslezsky-kraj/kandidati.

Samozřejmě pro ty voliče, kteří volební lístky i přes urgence u České pošty s.p. neobdrželi, budou připraveny v jednotlivých volebních místnostech.
Informace k volebním lístkům