Informace o změnách v zákoně o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

31/8 2020

Velmi často a dlouhodobě přichází stížnosti o odstavených nepojízdných vozidlech na místních komunikacích, které i léta zabírají místa k parkování občanům městského obvodu. Doposud se za vrak považovalo vozidlo, kterému chybí podstatná část pro provoz, například volant nebo jedno či více kol. Pokud je zrezivělé nebo má vyfouklé pneumatiky, nebyli silničním správním úřadem uznány za vrak a tím měl ÚMOb Vítkovice svázané ruce a auta v ulicích stály dále. Takové vozy se nejen, že narušují vzhled obce, ale stávají se místem, kde mohou přespávat závadové osoby.

Po schválení novely silničního zákona, která vešla v platnost od dubna 2020 a umožní odtáhnout i zdánlivě pojízdná vozidla, začal odbor komunálních služeb, dopravy a hřbitovní správy toto intenzivně řešit. Postupně ve spolupráci s občany a strážníky Městské policie monitoruje jednotlivé případy odstavených vozidel a vydává výzvy k jejich odstranění. Výzva je dle možností zjištění adresy vlastníka/provozovatele auta zaslána a zároveň vyvěšena přímo na vozidle. Pokud není i po 2měsících vrak z komunikace odstraněn, zajistí toto ÚMOb Vítkovice ve spolupráci s odtahovou službou. Vozidlo je odstaveno na vhodném místě. Dále se na tomto místě nachází ještě po dobu 3 měsíců od odtahu. Po uplynutí této doby je ekologicky zlikvidováno a v registru vozidel zrušeno.

První vlaštovkou po novelizaci zákona byl vrak vozidla z ulice Sovovy, který v místě parkoval několik let a sloužil jako příbytek osobám pod vlivem návykových látek.

Informace o změnách v zákoně o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Novela zavádí výslovný zákaz odstavovat na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích vozidla, která po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou.

Vydáno dne: 15.4.2020      Účinné od: 30.4.2020