Milostivé léto II.

8/8 2022

Na základě právní úpravy tzv. milostivého léta se fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu, obcím, zdravotním pojišťovnám apod. vymáhaný soudním exekutorem, naskýtá šance splnit svůj dluh zjednodušeným a hlavně finančně výrazně méně nákladným způsobem.

Milostivé léto II.

Právní úprava tzv. milostivého léta II. nabyde účinnosti dnem 1. září 2022. Od tohoto data běží tříměsíční lhůta, během níž může povinný (dlužník) zaplatit nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení (případně doplatit zbývající část jistiny) a náklady exekuce, které činí 1.500,- Kč plus DPH (je-li soudní exekutor plátcem daně z přidané hodnoty, ve výši 315,- Kč). Pokud tak povinný (dlužník) učiní, bude exekuce zastavena a soudní exekutor rozhodne o osvobození od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu v exekučním řízení v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny. Pokud ale povinný (dlužník) nejpozději do 30. listopadu 2022 nesplatí svůj dluh na jistině a nákladech exekuce, exekuce mu poběží dál.

Milostivé léto se netýká případů, kdy po povinném (dlužníkovi) vymáhá jeho dluh přímo soud, nebo jiná organizační složka státu, jako např. správce daně, v daňové exekuci. U těchto exekucí nelze „milostivé léto II“ využít. Tzv. milostivé léto II se nevztahuje ani na výkon rozhodnutí vedený soudem

Postup a bližší informace naleznete na webové adrese: https://exekuce.justice.cz/milostive-leto/