MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Č. 15/2020

17/7 2020

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje vydala mimořádné opatření č. 15/2020, které je účinné dnem zveřejnění. Z důvodu vyhlášení mimořádného opatření není kromě jiného možná návštěva Úřadu městského obvodu Ostrava-Vítkovice bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor bez výdechového ventilu, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Další omezení jsou uvedena v textu mimořádného opatření.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Č. 15/2020