Nepořádek v okolí hotelu Veronika

24/8 2020

Starosta městského obvodu se dnes v odpoledních hodinách sešel se zástupcem Městské policie, aby společně probrali řešení situace opakujícího se nepořádku v oblasti Mírového náměstí konkrétně kolem hotelu Veronika.
To, co čekalo na kolemjdoucí po víkendu je nepřípustné a taková skutečnost by ve slušné společnosti občanů neměla nastat. Strážník MPO přislíbil četnější obchůzky kolem postižené lokality a zlepšení monitorování oblasti kamerovým systémem. Dále starosta spolu s vedoucí KSDaHS projednali brzké posílení odpadkových košů nejen v okolí hotelu, ale také v jiných částech Městského obvodu Vítkovice. Pracovníci úřadu hned v pondělí ráno nepořádek uklidili.

Nepořádek v okolí hotelu Veronika