Ohlédnutí za HRAJEME SI BEZ ROZDÍLŮ

4/8 2020

Měsíc červenec utekl jako voda a jeho konec znamenal také tečku za velmi úspěšným projektem HRAJEME SI BEZ ROZDÍLŮ. Projekt byl uskutečněn v městském obvodě Vítkovice v rámci projektu SMO „prevence kriminality“ ve spolupráci s partnery a byl zaměřený především na děti a mládež.

Po dobu jednoho měsíce si děti z městského obvodu Vítkovice mohly vyzkoušet například in-line bruslení, lezeckou stěnu, laserovou střelnici, ale také opravdovou vodní bitvu nebo běžecký závod. To vše za podpory profesionálních organizací, které se na jednotlivé kurzy a aktivity zaměřují.

Projekt byl ukončen závěrečným táborákem v pátek 31.7.2020 v ulici Sirotčí, kde si děti z Vítkovic mohly opéct párky a společně si zazpívat. Účast byla hojná a o zábavu nebyla nouze.

Věříme, že společné úsilí a skvělá spolupráce přinese své ovoce a děti z městského obvodu Vítkovice budou chtít využít svůj volný čas při aktivitách, se kterými se v rámci projektu seznámily a vyzkoušely si je na vlastní kůži.

Rádi bychom tímto poděkovali nejen všem účastníkům akcí, ale především všem organizátorům a partnerům, kteří se na projektu podíleli a budeme se těšit na další spolupráci.

Ohlédnutí za HRAJEME SI BEZ ROZDÍLŮ