Poplatek ze psů

24/1 2024
Vážení spoluobčané, připomínáme, že poplatek ze psů je pro letošní rok splatný k 31.03.2024. Úhradu můžete provést bankovním převodem na účet číslo 19–1649309349/0800 s uvedením variabilního symbolu, nebo v hotovosti či platební kartou v budově radnice.
Variabilní symbol a další podrobnosti k platbám zjistíte u správce poplatku (tel. č.: 599 453 142, kancelář č. 113).
Poplatek ze psů