Pronájem garáží

11/10 2021

ÚMOb Vítkovice nabízí k pronájmu garáže v lokalitě U Cementárny o výměře cca 21,00 m² za cenu měsíčního nájemného ve výši 1 500,- Kč vč. DPH/garáž. V příštím roce bude do objektu přivedena elektrická energie. Pro bližší informace kontaktujte pracovníky odboru bytového a majetkového,  paní Jaroslavu Beilovou, tel. 599 453 127 nebo paní Renátu Marčanovou, tel. 599 453 145.

Pronájem garáží