PRŮZKUM POTŘEB OSTRAVSKÝCH RODIN

20/9 2020

Vážení spoluobčané, zapojte se prosím do dotazníkového průzkumu potřeb ostravských rodin. Dotazník je primárně zaměřen na rodiny nebo budoucí rodiny. Mezi respondenty mohou být bezdětné páry, páry s dětmi, prarodiče či vícegenerační domácnosti, ale také jednotlivci. Odkaz na dotazník zde: http://bit.ly/rodinavostrave


Otázky se snaží zjistit, nakolik jsou rodiny ve městě a v obvodu, ve kterém bydlí, spokojeny s nabídkou dostupného bydlení, volnočasových aktivit pro děti, zdravotních zařízení, škol a poradenství pro rodiny. Ptáme se, zda rodiny vnímají dostatečnou podporu města a obvodů i zda se cítí v okolí svého bydliště bezpečně. Velká pozornost je směřována k rodinám, které se plánují z Ostravy odstěhovat. 

PRŮZKUM POTŘEB OSTRAVSKÝCH RODIN