Řekněte dotazníkem, jak jste spokojeni ve Vítkovicích. Zapojte se, děkuji!

7/10 2021
Vážení spoluobčané,
Úřad městského obvodu Vítkovice, provádí průzkum spokojenosti a potřeb našich občanů. Průzkum je určen občanům ve věku od 18 do 75 let, kteří trvale nebo nepřetržitě v posledních 5 letech žijí ve Vítkovicích. Vaši spokojenost budeme sledovat v oblastech bydlení, vzdělání, zaměstnanost a bezpečnost. Očekáváme, že získáme informace, které budou sloužit jako podklad pro další aktivity v našem městském obvodě. O výsledcích ankety vás budeme samozřejmě informovat prostřednictvím Vítkovického zpravodaje, na našem Facebooku a webových stránkách Městského úřadu Vítkovice.
Průzkum bude probíhat od 8. 10. do 20. 10. 2021. Termín pro odeslání dotazníků je stanoven nejpozději do 20. 10. 2021.
Dotazník můžete vyplnit online zde na FB nebo webu Městského úřadu v aktualitách. Odkaz zde https://anketa.ostrava.cz/spokojenost-ve-vitkovicich/. Dotazník jste také obdrželi jako přílohu ve Vítkovickém zpravodaji, který můžete zaslat poštou na adresu Úřadu městského obvodu Vítkovice, Mírové nám. 561/1, 703 79, Vítkovice. Nebo ho také můžete odevzdat osobně na podatelně našeho úřadu.
Ještě jednou vám děkuji za váš čas a spolupráci.
Richard Čermák, starosta
Řekněte dotazníkem, jak jste spokojeni ve Vítkovicích.  Zapojte se, děkuji!