Rekonstrukce bytového domu Štramberská 10

19/4 2021

V letošním roce vedení MOb Vítkovice zajistilo finanční krytí pro celkovou rekonstrukci bytového domu na ulici Štramberská 10 v Ostravě-Vítkovicích. Na základě této zákonné podmínky proběhla veřejná soutěž v gesci zákona o veřejných zakázkách a v tomto týdnu byly uzavřeny smlouvy o dílo a příkazní smlouva, jenž sjednávají jak realizaci stavební zakázky, tak i technický dozor stavby a koordinátora BOZP. Začátkem května bude staveniště předáno a dílo započne. Sjednaná doba k provedení díla je plánována na rok. Dům byl do užívání po své výstavbě předán v roce 1922 s 8 bytovými jednotkami a po celkové rekonstrukci bude v roce 2022 odevzdáno do užívání celkem 11 bytových jednotek různých dispozic. Je tedy zřejmé, že po 100 letech existence bude objekt opět nabízet důstojné a zajímavé bydlení.
Celá rekonstrukce navazuje na obsáhlé regenerace bytových domů na ul. Štramberská 6, později také Štramberská 2B a 4, na úpravy fasád a výměny okenních výplní ostatních domů i celkovou revitalizaci veřejných ploch v okolí bloku domů, jenž byla realizována v letech 2009-2013 v rámci projektu „Budoucnost Vítkovic“ prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje města.
Štramberská se znovu !!! stává dobrou adresou a to nás velice těší.

Rekonstrukce bytového domu Štramberská 10