Rekonstrukce mostů na ul. Rudné

18/9 2023

Upozorňujeme, že v souvislosti s rekonstrukcí mostů na sil. I/11 ul. Rudné dojde v termínu od 18.9.2023 – 30.10.2023 k úplné uzavírce souběžné místní komunikace pod ul. Rudnou v Ostravě-Vítkovicích na straně domů Rudná 38 až Rudná 64, z důvodu obnovy povrchu komunikace. Po dobu stavebních prací bude dopravní obsluze (tzn. mimo jiné zásobování, vozidla jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování atd.) příjezd k nemovitostem umožněn ze strany od ul. Tavičské. Úprava dopravního režimu je patrná z výkresu s označením Situace.

Současně informujeme že v souvislosti s výše uvedenou rekonstrukcí dojde k změně vedení dopravy na samotném mostě. Nyní je provoz přes opravované mosty ev. č. 11-142 veden v levém jízdním pásu (směr Opava) v režimu 1+1. V termínu od 26.9.2023 – 2.10.2023 bude provoz v režimu 1+1 převeden na pravý jízdní pás (směr Č. Těšín), z důvodu montáže protihlukových stěn a odstranění betonového svodidla. V rámci této úpravy bude autobusová zastávka „Městský stadion“ směr Poruba, dočasně přemístěna na autobusovou zastávku „Rottrův sad“.

Rekonstrukce mostů na ul. Rudné