REVIZE NÁJEMNÍCH VZTAHŮ

16/2 2021

Vážení spoluobčané,

v následujících měsících bude provádět odbor bytový a majetkový revizi uzavřených nájemních vztahů. Konáme tak na základě existence výskytu většího množství neoprávněných a nepovolených staveb. Cílem revize je vyhodnotit, zda aktuální stav předmětných nemovitostí odpovídá uzavřeným nájemním vztahům. Pokud zjištěný stav nebude odpovídat, bude nájemce vyzván k nápravě daného stavu. Případná zjištění, porušení zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, budou poté nahlášena na odbor výstavby, životního prostředí a stavebního řádu. Výzvy k účasti na kontrolách budou zaslány s dostatečným předstihem.

Odbor bytový a majetkový

REVIZE NÁJEMNÍCH VZTAHŮ